SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
ul. Szarych Szeregów 12
tel. 59 842 40 81

PONIEDZIAŁEK: 11:30-16:00
WTOREK- NIEDZIELA: 10:30-18:00

Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach

tel. 59 846 30 20
PONIEDZIAŁEK: 11.00-15.00
WTOREK- NIEDZIELA: 10.00-18.00

Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
tel. 59 811 94 10
PONIEDZIAŁEK: 10.00-15.00
WTOREK- NIEDZIELA: 10.00-18.00

Aktualności

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

zaprasza do swojego oddziału 

Muzeum Kultury ludowej Pomorza w Swołowie

na imprezę plenerówą

ZIELNA, ZIELNA

Święto Matki Boskiej Zielnej w Swołowie 

15 sierpnia 2022 (poniedziałek)

WięcejZielna, Zielna. Święto Matki Boskiej Zielnej w Swołowie

Obrazy Witkacego oraz archiwalia z kolekcji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku eksponowane są w Muzeum Narodowym w Warszawie na wielkiej wystawie czasowej pt.: „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia”, czynnej od 8 lipca do 9 października 2022 roku.


Na wystawie znalazł się olejny, formistyczny obraz p.t. „Jowisz zmieniający się w byka” z 1921 roku, ponadto sześć pastelowych portretów z początku lat trzydziestych XX wieku: „Portret majora Stefana Gałyńskiego”, „Portret Jerzego Burnata”, „Wspólny portret Heleny i Teodora Białynickich-Birulów”, „Portret Janiny Leszczyńskiej”, „Portret Jana Leszczyńskiego” i „Portret Jana Leszczyńskiego jako Robespierre”. Eksponowane są także archiwalia: druki przetworzone przez Witkacego i wysłane powtórnie, karta z informacją o przybyciu Firmy S. I. Witkiewicz, rękopis listu opatrzony pieczęcią lakową do Józefa Jana Głogowskiego wraz z dołączonymi do niego trzema załącznikami – pismami przesłanymi wcześniej artyście t.j. „Zawiadomienie o kursie samochodowym”, „Zaproszenie Klubu Zakopiańskiego na wieczór poświęcony Karolowi Szymanowskiemu”, Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z informacjami o organizowanych przez Wakacyjny Instytut Sztuki odczytach i wystawie Witkacego w Wiśle.


Kuratorzy wystawy Zofia Machnicka i Paweł Polit proponują spojrzenie na twórczość Witkacego w kontekście przemian cywilizacyjnych, społecznych oraz wydarzeń artystycznych I połowy XX wieku, których Witkacy był rejestratorem, a które nie pozostały bez wpływu na jego twórczość. Wystawa prezentuje Witkacego jako artystę wpisującego się w nurty awangardowej sztuki europejskiej i światowej. Podkreśla różnorodne formy jego wypowiedzi nie tylko przez malarstwo czy rysunek, ale także poprzez performans i działania łączące życie ze sztuką.


Twórczość Witkacego zaprezentowana została w zestawieniu z pojedynczymi dziełami twórców międzynarodowej awangardy, wśród których są: Wasilij Kandinsky, Max Ernst, Rudolf Schlichter, Umberto Boccioni i Marcel Duchamp.
Dopełnienie ekspozycji stanowią materiały wideo (filmy autorstwa Augusta Zamoyskiego z udziałem Witkacego), fotografie i archiwalia.


Na wystawie pokazano prawie 500 dzieł Witkacego pochodzących z wielu muzeów i instytucji w Polsce oraz ze zbiorów prywatnych. Pomyślana została ona na zasadzie przeglądu tematów ważnych dla samego artysty, ale także ówczesnych trendów w sztuce nowoczesnej t.j. Kosmologie, Ruch, Ciało, Jedność osobowości, Dada/zdarzeniowość, Wizja pierwotna, Historia, Indywidua (Na tle tajemnicy istnienia).


Wystawa jest bardzo ważnym wydarzeniem kulturalnym przygotowanym z okazji jubileuszu 160-lecia istnienia Muzeum Narodowego w Warszawie.


Na czas wypożyczenia obiektów w Białym Spichlerzu oglądać można obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie pt. "Pocałunek mongolskiego księcia w lodowej pustyni".

Więcej„Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” - wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Warszawie Więcej„Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” - wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Warszawie Więcej„Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” - wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Warszawie Więcej„Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” - wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Warszawie Więcej„Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” - wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
serdecznie zaprasza na wystawę

Rozkwitanie tradycji. Kulturowe obrazy kwiatów

Wystawa czynna od 13 lipca 2022 do 29 stycznia 2023 roku w Młynie Zamkowym.

Kwiaty to naturalna ozdoba łąk, pól i lasów. Zachwycają, zdumiewają bogactwem form i kolorów, budząc w człowieku potrzebę uchwycenia i odwzorowania ich obrazu. W ludowej kulturze germańskiej oraz słowiańskiej kwiaty od wieków związane były z życiem człowieka. Naturalne i sztuczne były i są ozdobą ludzi, ich domów, otoczenia, miejsc sakralnych, świadkami rodzinnych i dorocznych obrzędów, bohaterami pieśni, baśni, apotropeikami, lekami. Potrzeba utrwalenia, zachowywania i przetwarzania wizerunków kwiatów sprawiła, że stały się one obecne we wszystkich sferach życia człowieka towarzysząc mu od narodzin do śmierci.

Wystawa ukazuje przedmioty, przywołuje fragmenty pieśni, opowieści o kwiatach, wspomnienia. Maluje kulturowy obraz kwiatów uniwersalny dla mieszkańców Pomorza bez względu na język, jakim się posługiwali. Pozostawione przez nich wizerunki kwiatów odnajdujemy na meblach, naczyniach, wycinankach, różnorodnych przedmiotach codziennego użytku, elementach strojów, w formie przestrzennych kwiatów z papieru.

Wystawa prezentuje dorobek twórców, rzemieślników XIX- i XX-wiecznych z terenów Pomorza, ale także współczesnych rękodzielniczek tworzących kwiaty z bibuły i krepy. Są wśród nich zarówno świadkowie XX-wiecznych tradycji wiejskich, jak i artystki, projektantki, etnodizajnerki świadomie poszukujące korzeni swojej tożsamości oraz sposobu wyrażenia siebie. Sztuka tworzenia kwiatów, niegdyś nierozerwalnie związana z wiejską obrzędowością, przywracana jest do życia w nowych formach stylowych. Tradycja wciąż rozkwita.

Kuratorką wystawy jest Magdalena Lesiecka.

Otwarcie wystawy odbędzie się 13 lipca 2022 roku o godzinie 17:00 w Młynie Zamkowym w Słupsku.

Więcej

WięcejTradycje rybackiej wioski. Działania rekonstrukcyjne w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Trzonem zadania jest organizacja cyklu warsztatów rękodzielniczych dla osób dorosłych, osobno z trzech różnych dziedzin kultury ludowej, podzielonych tradycyjnie ze względu na płeć - męskich: plecionkarstwa (wyrób koszy na ryby z wikliny) i szycia sieci rybackich, oraz kobiecej: przędzenie na kołowrotku oraz wrzecionie. Wybór konkretnie takich zajęć podyktowany jest przez charakter wsi Kluki, w którym znajduje się muzeum chroniące dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców regionu - Słowińców, ludności kaszubskiej. Kluki, leżące nad jeziorem Łebsko, od XVII w. aż po początek XX w. były wsią typowo rybacką, gdzie zawód rybaka przekazywany był z pokolenia na pokolenie po linii męskiej. Codzienność kobiet - matek, żon i córek rybaków - również koncentrowało się wokół rybołówstwa. Zajmowały się sprzedażą ryb (lub wymianą ich na inne potrzebne towary), przygotowywały rybne posiłki, pomagały naprawiać zniszczone sieci rybackie, szyły odzież dla rybaków. Co roku, przy organizacji różnych zdarzeń w Klukach muzealnicy obserwują narastający problem z "pozyskaniem" rękodzielników do pokazów. Coraz częściej, powodowani stanem zdrowia, odmawiają współpracy ci najstarsi, którzy kiedyś z danym rzemiosłem stykali się na co dzień, najpierw obserwując starsze pokolenia, a z czasem sami tym się zajmując. Naturalny ciąg przekazu umiejętności często bywał przerwany i, choć zauważamy zainteresowanie młodszych pokoleń niektórymi dziedzinami tradycyjnego rzemiosła, bezpłatna oferta w regionie dot. edukacji w danym kierunku pod okiem doświadczonego twórcy, jest zdecydowanie niewystarczająca (o ile w ogóle taka się zdarza). Z tego powodu muzeum chce wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na rękodzielników w regionie - osób, które odpowiednio wyedukowane byłyby w stanie okazjonalnie podejmować współpracę z muzeum przy organizacji zdarzeń muzealnych, pokazów rzemieślniczych, warsztatów i lekcji muzealnych, a ponadto mogłyby rozwijać swoje pasje, umiejętności rękodzielnicze i czerpać z nich wymierne korzyści, także finansowe (np. ze sprzedaży swoich wyrobów). Do przeprowadzenia warsztatów zaangażowani zostaną regionalni twórcy, wieloletni współpracownicy muzeum w danym zakresie. Każda z trzech grup warsztatowych będzie składała się z pięciorga uczestników, wyłonionych w naborze. Dzięki tej niewielkiej liczbie zapewniony będzie bezpośredni i bliski kontakt z twórcą - prowadzącym, który będzie miał możliwość i czas, by poświęcić swoją uwagę każdemu z osobna. Przełoży się to na wysoką jakość organizowanych warsztatów. O naborze muzeum będzie informować poprzez informacje przekazywane za pośrednictwem spotów radiowych, a także poprzez stronę internetową muzeum i fanpage na Facebooku (w tym płatna kampania reklamowa). Warsztaty odbywać się będą w jednej z muzealnych chałup w Klukach, przeznaczonej na przedsięwzięcia edukacyjne. Każdy tematyczny warsztat odbywać się będzie ciągiem popołudniami przez 5 dni w wybranym tygodniu (ewentualnie, w przypadku niemożności przeprowadzenia warsztatów ciągiem, odbywać się będzie z przerwami, jednak z zachowaniem odpowiedniej ilości dni). Okres odbywania się warsztatów to miesiące czerwiec i lipiec. Następnie odpowiednio przygotowani uczestnicy wezmą udział w realizacji kolejnej części składowej zadania - rekonstrukcji dawnych tradycji rybackiej wioski. Rekonstrukcje odbędą się w wybrany dzień w sezonie turystycznym (w lipcu bądź sierpniu). W tym dniu w Muzeum Wsi Słowińskiej zaprezentowane zostaną dawne rzemiosła charakterystyczne dla rybackiej wsi słowińskiej - celem ich pokazania szerszej publiczności wykorzystane zostaną nowo nabyte umiejętności uczestników warsztatów. Osoby biorące udział w zdarzeniu ubrane zostaną w stroje nawiązujące do odpowiedniego okresu rozwoju wsi słowińskiej, uszyte na wzór tych, które znamy z archiwalnych fotografii oraz opisów etnograficznych. Dołączą do nich pracownicy muzeum, którzy zaprezentują dodatkowo inne pokazy. Będzie to okazja, by zapoznać się ze słowińskimi tradycjami rzemieślniczymi, poszerzyć wiedzę z zakresu kultury ludowej i jeszcze bardziej wypromować miejsce chroniące dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców regionu. W trakcie zdarzenia będą zorganizowane atrakcje dla dzieci - proste zabawy, które niegdyś wypełniały czas wolny najmłodszych na wsi. Z owych rekonstrukcji powstanie około 15-minutowy film, na którym zaprezentowane zostaną wszystkie rzemiosła oraz wypowiedzi osób biorących udział w warsztatach. Film będzie miał wartość edukacyjną i popularyzatorską - będzie mógł być wykorzystywany podczas prowadzenia lekcji muzealnych oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej muzeum i kanale muzealnym na youtube. Ostatnią składową zadania będzie realizacja wystawy czasowej prezentującej prace uczestników warsztatów. Będzie ona udostępniona do zwiedzania w okresie od sierpnia do października w jednej z muzealnych chałup.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Kwota dofinansowania: 20 000 zł. 

WięcejTradycje rybackiej wioski. Działania rekonstrukcyjne w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

serdecznie zaprasza na wystawę czasową 

Poznawanie świata.
Kopie pocztówek dawnego Słupska ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

w Spichlerzu Richtera
28 czerwca – 28 sierpnia 2022

 

 W herbaciarni w Spichlerzu Richtera czynna jest kolejna, czternasta już wystawa czasowa prezentująca kopie pocztówek przedwojennego Słupska. Zobaczyć na niej można reprodukcje 51 kart pocztowych; najstarsze zostały wydane pod koniec XIX wieku, a najmłodsze – na początku lat czterdziestych minionego stulecia.

Tym razem wybrano pocztówki pokazujące przybytki, w których można było zdobywać wiedzę o świecie, nie opuszczając miasta. Są zatem szkoły dawnego Słupska – obowiązkowa edukacja sprawiła, że stały się one jednymi z najbardziej powszechnych miejsc, w których można poznawać świat (nie tylko z podręczników i nie tylko na lekcjach). Są też kościoły i synagoga, gdyż czytane w nich święte księgi judaizmu i chrześcijaństwa to nie tylko teksty religijne, ale także źródła wiedzy o świcie, na przykład Egipcie faraonów, Babilonie, Ur Chaldejskim, cedrach Libanu… Wystawa przygotowana została przez Beatę Zgodzińską (z Działu Historyczno-Artystycznego MPŚ).

Więcej

WięcejLato w Klukach

Z przyjemnością dzielimy się informacją, że podpisana została dziś umowa dotycząca przeprowadzenia prac przy adaptacji zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne.

Wkrótce przechodzimy do realizacji "Projektu Przebudowy i Rozbudowy Czerwonego Spichlerza w Słupsku" przygotowanego przez Inwestprojekt.

O postępach i efektach prac będziemy informować na bieżąco!

Wykonawca:
Polska Inżynieria
Artur Klejna
http://www.polskainzynieria.eu/

WięcejRemontujemy Czerwony Spichlerz

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
zaprasza do oglądania wystawy czasowej

ŚWIAT BURSZTYNU

czynnej od 15 maja do 18 września 2022 roku

Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku
ul. Dominikańska 5

 

Od niedzieli, 15 maja, w sali wystaw czasowych w Zamku prezentowana będzie wystawa „Świat bursztynu”. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 18 września 2022 roku.

Wystawa „Świat bursztynu” ukazuje rolę, jaką bursztyn pełnił w życiu człowieka na przestrzeni dziejów, począwszy od neolitu po czasy współczesne. Wykorzystując posiadane narzędzia, starano się wydobyć blask i naturalne piękno bursztynu, który stanowił symbol prestiżu a jednocześnie był lekarstwem dla ciała i ducha.

Wystawa przygotowana została przez Dział Bursztynu PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Obejmuje cztery tematy: bursztyn bałtycki (geneza, występowanie, wykorzystanie), żywice świata, bursztyn w medycynie oraz imitacje bursztynu. Ekspozycja daje widzom możliwość obcowania z unikatowymi eksponatami oraz poznania prawdziwych „cudów przyrody”, jakimi są zwierzęta i rośliny zatopione w swoistej kapsule czasu, jaką jest bursztyn bałtycki.

Dodatkowo na wystawie znajdą się eksponaty wypożyczone z Muzeum Bursztynu w Ustce oraz rodzinne pamiątki i dzieła bursztynowe z pracowni pana Narcyza Kalskiego – słupskiego bursztynnika.

Wyjątkowym okazem prezentowanym po raz pierwszy na wystawie w Słupsku jest znany wszystkim słupszczanom oraz miłośnikom tematu Bursztynowy Niedźwiadek Szczęścia – unikatowy przykład sztuki mobilnej społeczności łowieckich epoki kamienia. Eksponat został wypożyczony dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie – pana Lecha Karwowskiego.

Wystawa skierowana jest dla wszystkich grup wiekowych. Z pewnością zaciekawi zarówno najmłodszych widzów, którzy będą mogli wcielić się w rolę poszukiwaczy „złota Bałtyku” w części edukacyjnej wystawy, jak i osoby starsze, dla których ważna jest wartość merytoryczna.

Kuratorami wystawy są Michał Kazubski, Katarzyna Kwiatkowska i Alicja Pielińska z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

Organizatorkami wystawy są Joanna Rutkowska i Malwina Świtaj z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej„Świat bursztynu” - wystawa czasowa

 

Notgeldy - dekoracja warta więcej niż pieniądze.
Ikonografia papierowych pieniędzy zastępczych


Wystawa czasowa
czynna od 6 maja do 4 września 2022 roku
Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku

Od najbliższego piątku, 6 maja, w małej sali wystaw czasowych prezentowana będzie wystawa „Notgeldy - dekoracja warta więcej niż pieniądze. Ikonografia papierowych pieniędzy zastępczych”. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 4 września 2022 roku.
Notgeldy, czyli papierowe pieniądze zastępcze były bardzo licznie emitowane na terenie Niemiec po I wojnie światowej. Początkowo drukowane w pośpiechu, bez przemyślanej kompozycji i z ubogą szatą graficzną. Z upływem czasu zaczęły zmieniać swoją formę – oprócz nominału, informacji o zasadach i czasie obiegu, pojawiały się elementy czysto zdobnicze. Współpracowano niejednokrotnie ze znanymi artystami oraz dbano o wysoką jakość drukowanych pieniędzy.


W zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku znajduje się ponad 800 notgeldów z lat 1917-1923. Znaczna większość z nich zwraca na siebie uwagę ciekawymi motywami ikonograficznymi. Na wystawie zaprezentowano 551 papierowych pieniędzy zastępczych, pogrupowanych według motywów na nich widniejących.


Kuratorem wystawy jest Katarzyna Pągowska.

Wystawie towarzyszy ilustrowany katalog.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
serdecznie zaprasza na wystawę

„Mistrz polskiego dłuta. Stanisław Horno-Popławski i jego rzeźba”

prezentowaną w Sali im. Barbary Zielińskiej w Białym Spichlerzu
8 kwietnia - 18 września 2022

 

Wystawa prezentuje dzieła jednego z najbardziej utalentowanych rzeźbiarzy polskich XX wieku, także malarza i pedagoga żyjącego w latach 1902-1997. Twórczość tego artysty ewoluowała od monumentalnego klasycyzmu, zainteresowania rzeźbą antyczną, poprzez realizm, aż po dzieła zbliżone do abstrakcji. Rzeźbiarz wypracował swój własny, indywidualny styl. W dorobku Stanisława Horno-Popławskiego odnaleźć można rzeźby portretowe, posągi, ludowe, rodzajowe, także historyczne, patriotyczne oraz alegoryczne i sakralne. Tworzył w kamieniu, granicie, nefrycie, później także w kamieniu polnym. Jest autorem m.in. pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie czy Karola Szymanowskiego w Słupsku. Dzieła zaprezentowane na wystawie, to prace wykonane w kamieniu, gipsie oraz odlane w brązie pochodzące z kolekcji Bydgoskiego Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej„Mistrz polskiego dłuta. Stanisław Horno-Popławski i jego rzeźba” - wystawa czasowa w Białym...