XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska “Pamięć krajobrazu pogranicza”

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

serdecznie zaprasza na 

XVI Konferencję Kaszubsko-Pomorską

“Pamięć krajobrazu pogranicza”

w dniach 5-6 grudnia 2022 roku
w Białym Spichlerzu

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza), Uniwersytetem Wrocławskim (Pracownia Badań Krajobrazu) i Instytutem Kaszubskim organizuje interdyscyplinarną konferencję poświęconą procesom kształtowania i przemian krajobrazu kulturowego pograniczy.

Zaprosiliśmy kulturoznawców, antropologów kultury, literaturoznawców, językoznawców, geografów kultury, socjologów oraz ekspertów innych dziedzin, zajmujących się tematyką krajobrazu i kultury pogranicza, do podzielenia się wynikami badań. Pojmując krajobraz jako przestrzenną ramę organizującą pamięć i tożsamość grupy, chcemy przedyskutować jaką narrację o pograniczu generuje współcześnie krajobraz, tj. jaką opowieść o historii i teraźniejszości można odczytać z krajobrazów kulturowych pograniczy.

W przestrzeni nie tylko czytamy czas. Przestrzeń także praktykujemy  (Michel de Certeau), a kształtując krajobraz projektujemy przyszłość. Wychodząc od Pomorza jako modelu laboratorium modi co-vivendi (Zygmunt Bauman) kształtowania relacji międzykulturowych na pograniczu, zapraszamy badaczy innych pograniczy do wspólnego namysłu nad zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy pamięcią, przestrzenią a tożsamością. 

Serdecznie zapraszamy.

Poniżej program konferencji.