Stowarzyszenie Przyjaciół Historii i Tradycji Ziemi Słupskiej

Zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie i udzielanie wszechstronnej pomocy muzeum w Słupsku, głównie w zakresie gromadzenia, upowszechniania, przechowywania i ochrony dóbr kultury oraz popularyzowanie wiedzy na temat działalności muzeum, głównie w mieście i w regionie. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji określa Regulamin.

Wszystkich, którzy chcieliby wspierać działalność MPŚ w Słupsku, serdecznie zapraszamy.

W dniu 13 czerwca 2023 roku uczestnicy zebrania członków stowarzyszenia wybrali Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Historii i Tradycji Ziemi Słupskiej w składzie:

Warcisław Machura – prezes
Krystyna Krawiec-Złotkowska – wiceprezes
Krystyna Nawrocka – skarbnik
Halina Machura – sekretarz
Dorota Hanowska – członek Zarządu
Marek Góralczyk – członek Zarządu

Kontakt:
Dorota Hanowska
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
tel. 59 842 40 81/82 wewn. 318
ul. Dominikańska 5-9
76-200 Słupsk

W 2000 roku powołano Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, które istniało od 2021 roku (Statut poprzedniego stowarzyszenia).
Na jego podstawie powołano w 2021 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Historii i Tradycji Ziemi Słupskiej.