Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Pierwsze muzeum w Słupsku rozpoczęło działalność w 1924 roku. Spuściznę po niemieckich muzealnikach przejęli polscy i także w Nowej Bramie, w 1948 r. otworzyli muzeum przejmując po przedwojennym Heimatmuseum ponad 600 obiektów. Dzisiaj zbiory liczą ponad 30 000 muzealiów, a księgozbiór ponad 22 000 woluminów. Muzeum posiada bogate i różnorodne zbiory: obiekty związane z historią Pomorza, sztukę dawną i współczesną, rzemiosło historyczne, pamiątki po ostatnich mieszkańcach zamku, numizmaty oraz obiekty etnograficzne. Ponadto obejmuje zbiory specjalne: starodruki, kartografię i archiwalia. Naszą dumą jest największa na świecie kolekcja związana ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem – Witkacym.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku jest muzeum wielodziałowym. W jego skład wchodzi nie tylko słupski kompleks, ale także dwa oddziały:

  • Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, gdzie prezentowana jest kultura materialna jednej z ostatnich grup rdzennej ludności Pomorza – Słowińców. Muzeum zostało otwarte w 1963 roku, oddalone jest od Słupska o 40 km.
  • Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, gdzie zobaczyć można pozostałości kultury materialnej bogatych pomorskich chłopów. Muzeum zostało otwarte w 2008 roku, oddalone jest od Słupska o 16 km.


Zapraszamy do zwiedzania naszych wystaw oraz na cykliczne imprezy plenerowe w Słupsku, Klukach i Swołowie.

Cele Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i sposoby ich realizacji określa statut MPŚ.