Dział Biblioteczny i Zbiorów Specjalnych

Kierownik: Dorota Hanowska – tel. 59 842 40 81 wewn. 318 (Dworek)
dorota.ciecholewska@muzeum.slupsk.pl

Współpracownicy: tel. 59 842 40 81 wewn. 321 (Dworek)
Robert Kupisiński   biblioteka@muzeum.slupsk.pl
Magdalena Makarewicz-Piwowarska   magdalena.makarewicz@muzeum.slupsk.pl

Księgozbiór biblioteki udostępniany jest wyłącznie na miejscu w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00.

W ramach wymiany międzybibliotecznej dostępne są jedynie publikacje wydane przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Dział Biblioteczny i Zbiorów Specjalnych:

 1. gromadzi publikacje zwarte i ciągłe (książki, czasopisma, starodruki) materiały kartograficzne i fotograficzne, a także inne artefakty pisma i piśmiennictwa (rękopiśmienne i drukowane), związane tematycznie z historią Słupska i Pomorza oraz z działalnością naukową i oświatową oddziałów i działów Muzeum, stanowiąc podstawowe zaplecze naukowe dla pracowników,
 2. naukowo opracowuje i kontroluje posiadane zbiory, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami prawnymi oraz udostępnia informacje o nich,
 3. prowadzi archiwum akt własnych Muzeum,
 4. magazynuje zbiory w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz chroni zbiory przed zniszczeniem i kradzieżą,
 5. prowadzi komputerową bazę danych gromadzonych zbiorów bibliotecznych i muzealiów własnych,
 6. udostępnia posiadane zbiory w czytelni i drogą wypożyczeń na zewnątrz zgodnie z obowiązującym Regulaminem Biblioteki,
 7. prowadzi badania naukowe z zakresu zbiorów działu (także w terenie),
 8. prowadzi lekcje muzealne związane z tematyką zbiorów zgromadzonych w dziale,
 9. organizuje i realizuje we współpracy z Działem Konserwatorskim zabiegi profilaktyczne i konserwatorskie w magazynie zbiorów Działu Bibliotecznego i Zbiorów Specjalnych,
 10. pełni funkcję Głównego Inwentaryzatora Muzeum tj. prowadzi sprawy związane z zakupem przekazami i darami muzealiów; prowadzi dokumentację Komisji ds. Zakupu Muzealiów i sporządza protokoły z posiedzeń Komisji; koordynuje ruch muzealiów w zakresie depozytów, wypożyczeń; prowadzi dokumentację dokumentów dotyczących zdjęcia muzealiów z ksiąg inwentarzowych,
 11. W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej działu funkcjonuje:
  a. Gabinet zbiorów specjalnych,
  b. Biblioteka i Czytelnia.

„Ocalić świadectwa historii Pomorza – konserwacja starodruku i dwóch map z kolekcji archiwalnej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.”

Biblioteka Muzeum Pomorza Środkowego i jej historia

Ciekawostki – nie tylko biblioteczne

Ekslibrisy w publikacjach w muzealnej bibliotece