Zajęcia edukacyjne

Przedstawione poniżej lekcje muzealne i bibliotecznewarsztaty oraz gry wielkoformatowe stanowią całoroczną ofertę edukacyjną Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku dla uczniów i przedszkolaków.

Oprócz nich prowadzone są zajęcia towarzyszące wystawom czasowym i okolicznościowe np. świąteczne. Rokrocznie prowadzone są też zajęcia w czasie ferii zimowych pt. Ferie w muzeum, w czasie których przez 14 dni realizujemy nowy, niepowtarzający się program warsztatów (ogłaszany w aktualnościach przed feriami).

Szczegółowe opisy zajęć edukacyjnych znajdują się poniżej. Wymienione tematy są propozycjami, jesteśmy otwarci na pomysły nauczycieli i potrzeby uczniów. Możemy przygotować zajęcia na zamówienie, także w szkole. Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników.

W ciągu całego roku zapraszamy również do zwiedzania muzeum z przewodnikiem.

Ponadto prowadzimy cykl wykładów z historii sztuki Forum sztuki i artystówcykl wykładów Służby mundurowe, historia i technika oraz repetytoria przygotowujące do matury (chwilowo zawieszone).

Grupy na zajęcia edukacyjne oraz zwiedzanie z przewodnikiem przyjmowane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zajęcia należy umawiać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
w Dziale Edukacji i Promocji MPŚ w Słupsku pod numerem telefonu 59 842 40 81 wewn. 328 lub 306 albo poprzez e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl.

 • Lekcje muzealne
  Czas trwania: od 1 do 1,5 godziny (w zależności od tematu)
  Koszt: 150,00 zł za grupę do 30 osób
 • Lekcje biblioteczne
  Czas trwania: 1 godzina
  Koszt: 150,00 zł za grupę do 30 osób
 • Warsztaty
  Czas trwania: od 1 do 2 godzin (w zależności od tematu)
  Koszt: 16,00 zł od osoby (grupy do 25 lub 30 osób w zależności od tematu)
 • Wielkoformatowe gry edukacyjne
  Czas trwania: 1 godzina
  Koszt: 13,00 zł od osoby (grupy do 30 osób)
 • Forum sztuki i artystów – wykłady z historii sztuki
  Czas trwania: 1,5 godzina
  Koszt: wstęp wolny w proponowanych przez muzeum terminach lub 100,00 zł za grupę do 30 osób za zajęcia na zamówienie
 • Służby mundurowe, historia i technika – wykłady
  Czas trwania: 1,5 godzina
  Koszt: wstęp wolny w proponowanych przez muzeum terminach
 • Zwiedzanie łącznie Zamku Książąt Pomorskich i Młyna Zamkowego z przewodnikiem oprowadzającym w językach polskim, angielskim i niemieckim
  Koszt przewodnika: jęz. polski: 130,00 zł, jęz. angielski i niemiecki: 160,00 zł za grupę do 30 osób + koszt biletów wg cennika
 • Zwiedzanie Białego Spichlerza z przewodnikiem oprowadzającym w językach polskim, angielskim i niemieckim
  Koszt przewodnika: jęz. polski: 150,00 zł, jęz. angielski i niemiecki: 180,00 zł za grupę do 30 osób + koszt biletów wg cennika

Lekcje edukacyjne

Nie sposób mówić o twórczości Witkacego nie znając szczegółów z jego życia. Zajęcia przybliżają postać i działalność artystyczną Stanisława Ignacego Witkiewicza, jego życiowe doświadczenia i to, jaki wpływ miały na jego twórczość. Poznamy również działalność Jednoosobowej Firmy Portretowej S. I. Witkiewicz, w oparciu o jej regulamin, a także bazując na konkretnych przykładach z największej na świecie kolekcji dzieł.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 13 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Lekcja prezentująca dzieła Witkacego powstałe poza Jednoosobową Firmą Portretową S. I. Witkiewicz, z którą artysta najczęściej jest kojarzony. Dzieła Czystej Formy, pejzaże, rysunki, fotografie, a także literatura – zapoznanie z nieoczywistymi dla wielu odbiorców pracami artysty.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 13 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Nie sposób mówić o Witkacym, nie wspominając o polskich artystach aktywnych twórczo w tym samym czasie. W czasie lekcji skupimy się na malarzach, których dzieła także znajdują się w zbiorach muzeum. Wśród „znajomych” jest m.in. Olga Boznańska, Józef Mehoffer, Rafał Malczewski, Ludomir Sleńdziński czy Zofia Stryjeńska. Zajęcia mają na celu przedstawienie postaci, ich twórczości, a także odszukanie powiązań z Witkacym.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Formiści byli grupą artystów polskich działającą w latach 1917-1922, która inspirowała się ekspresjonizmem, kubizmem, futuryzmem i sztuką ludową. Należeli do niej znani twórcy tacy jak: Leon Chwistek, Leon Dołżycki, Jerzy Fedkowicz, Leopold Gottlieb, Roman Kramsztyk, Tymon Niesiołowski, Andrzej Pronaszko, Henryk Stażewski, Zygmunt Waliszewski i inni. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy został przyjęty do ich grona jako artysta i drugi teoretyk sztuki, autor pracy „Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Głównym wątkiem poruszanym podczas lekcji są relacje uczuciowe między Stanisławem Ignacym Witkiewiczem a ważnymi dla niego kobietami. Zarówno w życiu prywatnym, jak i artystycznym Witkacego panie odgrywały rolę istotną. Bywało, że przy artyście obecnych ich było kilka jednocześnie. Fascynacja kobiecym charakterem ujawniała się w utworach literackich, widać ją na wielu portretach autorstwa artysty, wreszcie płeć piękna wpływała na uniesienia metafizyczne Witkacego. W trakcie lekcji przedstawione zostaną sylwetki pań z otoczenia artysty, przede wszystkim zaś: młodzieńcza ukochana Ewa Tyszkiewiczówna, aktorka Irena Solska, narzeczona Jadwiga Janczewska, żona Jadwiga “Nina” Witkiewiczowa, aktorka Jadwiga “Nena” Stachurska i ostatnia miłość Czesława Oknińska-Korzeniowska.

Narracji towarzyszy zwiedzanie wystawy i interpretacja wybranych witkacowskich portretów kobiet.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 16 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Opowieść o polskim arystokracie wykształconym w Szwajcarii i Niemczech, który w 1918 wstępuje do poznańskiej grupy „Bunt”. Później tworzy w Zakopanem, gdzie przyjaźni się ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem. Rzeźbiarz wraz z Leonem Chwistkiem i Witkacym należy do grupy „Formistów”. Ostatniego z nich sfilmował po raz pierwszy. Później Zamoyski pracuje nad Sekwaną, w USA, w Brazylii i znów we Francji. Zaznajamia się z Alicją Halicką, Marcelem Duchampem i Oskarem Niemeyerem. Zajmuje się aktem, portretem i pomnikami.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Na przykładzie wybranych obrazów i rysunków Stanisława Ignacego Witkiewicza omówione zostaną związki formalne jego dzieł ze sztuką doby renesansu i baroku. Wskazane też będą – obecne w pracach Witkacego – tradycyjne tematy plastyki zachodnioeuropejskiej, między innymi kuszenie świętego Antoniego i mit Edypa oraz przedstawienie artysty przy pracy. Na przykładzie sygnatur i napisów pokazane będzie kolejne miejsce dialogu Witkacego z tradycją artystyczną, a także z widzem analizującym jego prace. Lekcja będzie bogato ilustrowana – pokazanych zostanie ponad 50 dzieł Witkacego i innych twórców.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Uczestnicy dowiedzą się jakie były początki sztuki: malarstwa, rzeźby i zdobnictwa u zarania dziejów człowieka. Lekcja przeprowadzona będzie w formie bogato ilustrowanej prezentacji.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Lekcja dotyczy sztuki egipskiej. Uczniowie poznają tajemnice piramid, malarstwo, rzeźby i płaskorzeźby w kraju faraonów. Lekcja przeprowadzona będzie w formie bogato ilustrowanej prezentacji.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Na przykładzie architektury, rzeźby architektonicznej, statuarycznej i malarstwa wazowego omówione zostaną cechy sztuki greckiej okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego. Ponadto sygnalnie pokazane zostaną zabytki sztuki egejskiej, mykeńskiej i cykladzkiej. Przedstawione zostaną obiekty znane, na przykład ateński Partenon i rzeźba Nike z Samotraki, ale także mniej znane, jak pałac Odysa na Itace – w sumie ponad 60 ilustracji. Zwrócona będzie uwaga na obecne we współczesności nawiązania do sztuki antyku greckiego.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Omówione zostaną zabytki architektury sakralnej i świeckiej, przykładowe rzeźby, płaskorzeźby, freski i mozaiki z okresu republiki i cesarstwa, z terenu Półwyspu Apenińskiego, Dalmacji, Grecji, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Półwyspu Iberyjskiego i południowej Francji – ponad 60 ilustracji. Zwrócona zostanie uwaga na dzieła charakterystyczne dla sztuki rzymskiej: portrety rzeźbiarskie, łuki tryumfalne oraz budowle użyteczności publicznej. Zasygnalizowany będzie wpływ antyku rzymskiego na sztukę epok późniejszych.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Na przykładzie bardziej i mniej znanych dzieł przypomnieni zostaną wszyscy bogowie panteonu olimpijskiego – także ci, którzy zasiadali w nim okresowo. Podstawą opowieści będą antyczne wazy, mozaiki, rzeźby i monety, nowożytne obrazy, grafiki i rzeźby oraz nowoczesne obrazy, witraże, rysunki, grafiki i rzeźby – łącznie ponad 50 ilustracji. Najstarszym z omówionych obiektów będzie czara z połowy VI w. p.n.e. z wizerunkiem Zeusa, a najmłodszym – rzeźba z 2014 roku przedstawiająca porwanie Europy.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Lekcja poświęcona prezentacji najważniejszych świętych doby średniowiecza: apostołów, dziewic i męczenników. Wszyscy oni jawią się niczym „superbohaterowie” swoich czasów, ukazując nadludzkie umiejętności, dzięki którym rozwiązują problemy nurtujące współczesnych i obrazując zasady, według których należy postępować. Śledząc historie żywotów świętych, atrybuty oraz szczegóły wyglądu można poznać wielowątkową i uniwersalną kulturę średniowiecznej Europy. Lekcja odbywa się na ekspozycji stałej słupskiego zamku, w galerii sztuki średniowiecznej.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 150 zł / grupa

W oparciu o wybrane przykłady architektury sakralnej i świeckiej, malarstwa i rzemiosła artystycznego omówione zostaną podstawowe cechy sztuki romańskiej i gotyckiej oraz sztuki doby renesansu, baroku i klasycyzmu. Specyfika sztuki angielskiej zanalizowana będzie głównie na przykładzie zabytków architektury i malarstwa. Uzupełnieniem będzie krótki przegląd dzieł wykonanych przez artystów pracujących dla dworu brytyjskiego.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Omówione zostaną główne cechy charakterystyczne oraz wybrane przykłady francuskiej sztuki romańskiej, gotyckiej, renesansowej, manierystycznej, barokowej, rokokowej i klasycystycznej. Pokazane zostaną zabytki architektury sakralnej i świeckiej, rzeźby architektonicznej, malarstwa oraz rzemiosła artystycznego. Zasygnalizowane będą francusko-polskie związki w obrębie tradycji artystycznej.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Omówione zostaną podstawowe cechy charakterystyczne oraz wybrane przykłady hiszpańskiej i portugalskiej sztuki romańskiej, gotyckiej, sztuki doby renesansu oraz manierystycznej, barokowej, rokokowej i klasycystycznej. Pokazane będą zabytki architektury sakralnej i rezydencjonalnej, malarstwa, rzeźby architektonicznej i statuarycznej, rzemiosła artystycznego oraz grafiki. Zwrócona będzie uwaga na odrębność sztuki Półwyspu Iberyjskiego wynikająca z pozostawania jego części przez kilka stuleci w orbicie kultury islamu. Zasygnalizowane zostaną związki sztuki polskiej z Hiszpanią i Portugalią.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Lekcja ma na celu przybliżenie mniej popularnej dziedziny sztuki – sztuki włókna. W oparciu o dzieła będące stałą ekspozycją muzeum, zaprezentowany zostanie rozwój tkaniny artystycznej na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych po wiek XX. Uczestnicy dowiedzą się, co kształtowało tkaninę artystyczną, skąd czerpano wzorce, jakie inspiracje stały się podstawą odnowy tkaniny współczesnej i jak tkanina – uważana za sztukę użytkową – zdobyła niezależność. Zajęcia wzbogacone zostaną prezentacją dzieł w formie multimedialnej, m.in. z wystawy czasowej „Utkane z wody. Tkanina artystyczna w zbiorach muzeów Polski północnej”, przedstawiających gobeliny tradycyjne i wykonane techniką własną, reliefowe, a także malarstwo na jedwabiu. Dzieła te ukazują twórczość artystów reprezentujących popularną w latach 60. XX wieku polską szkołę tkaniny.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Opowieść o niemieckim twórcy, odnoszącym sukces w Paryżu. Jego przyjacielem jest Pablo Picasso. Artysta wraz z Pietem Mondrianem, Wassilym Kandinskym i Henrykiem Stażewskim należy do ugrupowania „Cercle et Carré” (1929-1931), współtworzy grupę „Abstraction-Création” (1931-1936), jej członkami są także Władysław Strzemiński oraz Katarzyna Kobro. W II poł. XX w. powstaje Musée de Pontoise – Donation Freundlich w Pontoise k. Paryża. Lekcja ilustrowana jest fotografiami dzieł eksponowanych w muzeach we Francji i w Słupsku oraz miejsc znanych artyście.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 16 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Opowieść o artystach, którzy byli związani z Pomorzem Środkowym. Otto Freundlich, ur. 1878 w Stolp / Słupsk- zm. w 1943 w KL Majdanku pod Lublinem, został artystą pierwszej awangardy w Paryżu, żył na Montmarte i był przyjacielem Pablo Picassa. Max Pechstein i Karl Schmidt–Rottluff zostali ekspresjonistami, należeli do grupy „Die Brücke” i często tworzyli na naszej ziemi. Artyści drugiej awangardy Tadeusz Kantor i Ignacy Bogdanowicz w 1967 roku byli na ważnym plenerze w niedalekich Osiekach, a Ignacy Bogdanowicz współtworzył tu życie artystyczne.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom twórczości Łucji Włodek-Jabłońskiej, postaci dobrze znanej w środowisku artystycznym Słupska i Pomorza. Przykłady rzeźb zaprezentowanych podczas lekcji w formie multimedialnej, zaznajomią uczestników zajęć ze sztuką naszego regionu, przybliżą działalność artystyczną rzeźbiarki i przedstawią ciekawy proces powstawania rzeźb ceramicznych z różnorodnych materiałów, jak np. glina, szamot, porcelana oraz rzeźb plenerowych, które nadal oglądać możemy na terenie naszego miasta.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Spotkanie na temat wileńskiego artysty, który zamieszkał w Słupsku. W czasie II wojny światowej przebywał na zesłaniu. W latach 50. i 60. XX w. był twórcą marynistycznym i malarzem zdobiącym słupskie budynki. W 1963 roku współorganizował „I Międzynarodowe Studium Pleneru Koszalińskiego” w Osiekach. Na przełomie lat 60. i 70. skomponował nowatorskie reliefy dwustronne. Współtworzył „Sympozjum Form Przestrzennych Ustka – 72” i Galerię »Nowa Brama« w Słupsku. Jego dzieła posłużyły do stworzenia scenografii filmu „Z wizytą u van Gogha” w reż. H. Seemanna. Zajęcia połączone z prezentacją wizualną.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 16 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Celem lekcji jest zwrócenie uwagi na bogactwo i zróżnicowanie sztuki świata. Wskażemy na różne funkcjonowanie obiektów zaliczanych w kulturze zachodnioeuropejskiej do dzieł sztuki. W oparciu o ponad 70 ilustracji omówione będą m.in. buddyjskie rzeźby i płaskorzeźby z terenu dzisiejszych Indii i Pakistanu (przełom er), japońskie ogrody zen (XV-XVI wiek), meczety i ich dekoracje z terenu Iranu i Turcji (XVI-XVII wiek), meksykańskie murale (XX wiek), obrazy Aborygenów (XX wiek) i rzeźby z Czarnej Afryki (XVI-XVII wiek). Uzupełnieniem będzie prezentacja dzieł zachodnioeuropejskich, świadomie nawiązujących do sztuki innych kręgów kulturowych.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Lekcja muzealna, w czasie której dzieci poznają historię trzech starych budynków przemysłowych w Słupsku, należących do muzeum: Białego Spichlerza, Spichlerza Richtera i Młyna Zamkowego.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 7 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Lekcja skierowana do osób chcących poznać burzliwą historię naszego zamku oraz perypetie jego mieszkańców, czyli rzecz o tym, jak księżna Erdmuta pozyskiwała fundusze, by żyć w dostatku oraz o tym, gdzie książę Bogusław X spędzał wakacje. Te i wiele innych ciekawostek uczestnicy lekcji poznają zwiedzając wystawę poświęconą skarbom książąt pomorskich.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 6 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 150 zł / grupa

Historia Pomorza od czasów plemiennych do końca panowania książąt pomorskich z dynastii Gryfitów. Lekcja połączona z prezentacją stroju i uzbrojenia wojów słowiańskich z okresu wczesnopiastowskiego oraz oglądaniem wybranych zabytków z czasów Księstwa Zachodniopomorskiego.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 6 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 150 zł / grupa

Podczas lekcji najmłodsi dowiedzą się, jak wyglądało życie na zamku książęcym i w okolicy ich miejsca zamieszkania w dawnych czasach. Przymierzą zbroję rycerską, zważą miecz i tarczę, a także poznają legendy o gryfie oraz inne ciekawostki związane ze średniowieczem. Przyjrzą się też pamiątkom po ostatnich książętach pomorskich, które skrywa słupski zamek.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 5 do 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 150 zł / grupa

Lekcja prowadzona w formie ścieżki edukacyjnej wiodącej przez kolejne sale słupskiego zamku. Poświęcona jest zagadnieniom sztuki, historii i kultury ewangelickiej na Pomorzu. Uczestnicy poznają najważniejsze fakty i postaci związane z ewangelicką przeszłością regionu oraz będące jej udokumentowaniem muzealia. Wśród nich znajdą się obiekty związane z Gryfitami (dzięki którym reformacja stała się dominującym na Pomorzu wyznaniem), miejscowymi pastorami, przykłady sztuki kościelnej oraz przedmioty związane z życiem codziennym pomorskich ewangelików.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 15 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 150 zł / grupa

Na zajęciach przedstawimy historię mennictwa zachodniopomorskiego od XI wieku do czasów wygaśnięcia dynastii Gryfitów. Mimo iż pierwsze oficjalne monety powstały u schyłku XII wieku za panowania książąt Bogusława I i Kazimierza I, to jednak pierwsze monety na Pomorzu Zachodnim datuje się na wiek XI. Poza oficjalnymi emisjami książęcymi poznamy też rozwijające się od XIII wieku mennictwo biskupów kamieńskich oraz mennictwo miejskie, którego początek datuje się na I połowę XIV wieku, kiedy to pierwsze miasta pomorskie zakupiły prawa mennicze. Podróż zakończymy w 1637 roku, gdy umiera Bogusław XIV i wygasa panująca na Pomorzu dynastia Gryfitów. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna oraz przedstawienie na wystawach stałych monet pomorskich ze zbiorów muzeum.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 13 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 150 zł / grupa

Opowieść na temat tradycji militarnych. Zaznajomienie z historią mundurów i strojów powstańczych od czasów insurekcji kościuszkowskiej, przez epokę napoleońską, powstania XIX-wieczne, I i II wojnę światową, aż do współczesności. Rozpoznawanie broni białej i palnej z ostatnich 250 lat. Wspomnienie o żołnierzach związanych z Pomorzem: B. Jezierskim, gen. J. Hallerze, por. kaw. G. Cydziku, kpt. Fr. Dąbrowskim, Amerykaninie gen. W. Kruegerze i innych, a także o analitykach wojskowych. Lekcja połączona z prezentacją eksponatów i multimediów.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 16 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Polska Armia powstaje we Francji w okresie I wojny światowej. W jej skład wchodzą Polacy ze USA, Włoch, Francji, Austro-Węgier, Rosji, a także z Brazylii. Obozy szkoleniowe tworzone były w Kanadzie, Francji i we Włoszech. W popularyzację rekrutacji włącza się muzyk Ignacy Jan Paderewski, aktorka Pola Negri i in. W Wielkiej Wojnie Błękitna Armia walczy na froncie zachodnim we francuskiej Szampanii i w Wogezach. W 1919 Błękitna Armia jest skierowana do Polski i zdobywając Pomorze dokonała Zaślubin Polski z Morzem w 1920.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Opowieść o „zeppelinach” z okresu I wojny światowej od bazy sterowców niemieckiej Marynarki Wojennej w podsłupskich Jezierzycach w Seddinie tzn. Żydzinie. Wiosną 1928 włoski sterowiec „Italia” lecąc na Biegun Północny zawitał do zdemilitaryzowanego Żydzina wraz z gen. Umberto Nobilem i Františkiem Běhounkiem uczniem Marii Curie-Skłodowskiej. Wykład zaznajomi także ze sterowcami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, ZSRR, Japonii i Polski oraz przybliży Zeppelin Museum we Friedrichshafen.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

6 Armia amerykańska była dowodzona przez gen. Waltera Kruegera urodzonego na Pomorzu. Generał miał pod komendą najlepszą jednostkę zwiadowczą, której metody szkolenia, były utajnione przez ok. 50 lat. „Zwiadowcy z Alamo” dokonali rozpoznania w ponad 100 akcjach obserwacyjnych na Nowej Gwinei, Indonezji i na Filipinach. W tych misjach nie zginął żaden żołnierz amerykański. Po kapitulacji Japonii generał został namiestnikiem jej części z siedzibą w Kioto. Był związany z gen. Douglasem MacArthurem i gen. Georgem Marshallem, późniejszym twórcą „planu Marshalla”.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Ikonografia należy do najmniej chyba zbadanych aspektów numizmatyki, szczególnie jeśli chodzi o monety wczesnośredniowieczne. Na zajęciach spróbujemy poznać i zrozumieć przedstawienia znajdujące się na monetach. Lekcja podzielona jest na dwie części. W pierwszej przedstawimy najciekawsze i najczęstsze wyobrażenia na monetach od początków istnienia państwa polskiego, aż do czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wśród przedstawień znajdują się: krzyż, orzeł, korona i wizerunki władców. Druga część lekcji dotyczy ikonografii monet zachodniopomorskich, zarówno książęcych, jak i bitych w mennicach miejskich. Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 13 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 150 zł / grupa

Celem zajęć jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza akcesoriów kulinarnych służących do serwowania i spożywania nie tylko prostych dań, takich jak zupy i mięsa, ale również homarów, raków, szparagów, egzotycznych owoców i przekąsek.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 150 zł / grupa

Zaprezentowany będzie podział muzeów ze względu na rodzaj budynku i rodzaj zbiorów. Na przykładzie słupskiego muzeum omówione zostanie pozyskiwanie muzealiów, ich opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie. Pokazane zostaną przykłady działań konserwatorów dzieł sztuki. W skrócie przedstawiona zostanie działalność administracji i księgowości. Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorów zasygnalizowane będzie na przykładzie działań muzealników polskich w 1939 roku oraz afgańskich pod koniec XX wieku. Ponad 70 ilustracji towarzyszyć będzie wszystkim omawianym tematom. Pokazane będą tradycyjne i elektroniczne księgi inwentarzowe i karty katalogu naukowego oraz muzealióww magazynach, przed i po konserwacji,
a także fotografie z montażu wystaw.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 14 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Lekcja zapozna uczestników z pochodzeniem i znaczeniem ich imion. Dzieci poznają pochodzenie imion polskich i zapożyczonych, tradycje związane z obrzędem nadawania imienia, a także swoich słynnych, dawnych i współczesnych, imienników.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 10 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 150 zł / grupa

Uwaga: Lekcję należy umówić z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Należy wcześniej podać imiona uczestników.

Lekcja przeprowadzana w Młynie Zamkowym w oparciu o wystawy stałe związane z kulturą ludową Pomorza. Obiekty dotyczą zarówno okresu przedwojennego, jak i późniejszego osadnictwa. Uczestnicy poznają życie mieszkańców dawnych wsi, zobaczą przedmioty codziennego użytku związane z prowadzeniem gospodarstwa, rybołówstwem czy tkactwem. Dowiedzą się także, dlaczego noszono stroje ludowe i jak one wyglądały w różnych częściach Polski.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 5 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Młyn Zamkowy
 • Cena: 150 zł / grupa

Lekcje biblioteczne

Zajęcia dotyczące historii i znaczenia książki w kulturze. Prezentacja najciekawszych starodruków w zbiorach biblioteki muzealnej (głównie w języku polskim). Informacje dotyczące zmian i rozwoju materiałów rękopiśmiennych i techniki produkcji książek.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich lub Biblioteka (w Dworku)
 • Cena: 150 zł / grupa

Zajęcia prezentujące, na podstawie wybranych planów, rozwój przestrzenny miasta oraz dostarczające podstawowych informacji na temat planu i mapy.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich lub Biblioteka (w Dworku)
 • Cena: 150 zł / grupa

Zajęcia prezentujące najciekawsze, pod względem historycznym, dokumenty ze zbiorów słupskiego muzeum, na podstawie których można opowiedzieć konkretną historię.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich lub Biblioteka (w Dworku)
 • Cena: 150 zł / grupa

Warsztaty

Dzieci zapoznają się ze słupskim muzeum, nauczą zasad zachowania na ekspozycjach, poznają zadania instytucji, rodzaje kolekcji oraz historie odnalezienia niektórych zabytków. Dowiedzą się, że dla muzeów cenne są nie tylko skarby, ale i przedmioty codziennego użytku. Wskaże się im na łączność teraźniejszości z przeszłością, ale i przyszłością. Każde dziecko proszone jest o przyniesienie trzech zdjęć rodzinnych, które zostaną zwrócone po warsztatach. Ze zdjęć zbudujemy wystawę czasową, której towarzyszy opowieść, jak takie ekspozycje przygotowuje się w muzeach. Następnie dzieci wykonają rysunkowe karty do katalogu swojej wystawy. Gotowy katalog trafia na pamiątkę do przedszkola lub szkoły.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 4 do 7 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich lub Biały Spichlerz
 • Cena: 16 zł / osoba

Dzieci poznają najistotniejsze fakty z życia Stanisława Ignacego Witkiewicza. W opowieść wplecione są elementy zabawy: porządkowanie fragmentów wierszy Witkacego czy układanie wielkoformatowych puzzli. Dzieci mają też za zadanie odnaleźć szczegóły na portretach (np. zabawne dopiski, oznaczenia typów, znaczące cechy modela) poznając przy okazji takie pojęcia jak autoportret, ale i typologię oraz regulamin Jednoosobowej Firmy Portretowej S. I. Witkiewicz, a także historie związane z wybranymi obrazami. Zabawy służą dokładnemu obejrzeniu wystawy. Na zakończenie każde dziecko stworzy portret w witkacowskim stylu, który później prezentowany jest grupie na “miniwystawie czasowej”. Jeden z portretów z każdej grupy trafia do muzealnego archiwum.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 8 do 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 16 zł / osoba

Czy kolor może mieć smak, czy słowa mają zapach i czy muzyka ma kształt? Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź uczestnicząc w zajęciach praktycznych w oparciu o wystawy sztuki współczesnej. Głównym zagadnieniem jest pojęcie synestezji i sposoby wykorzystania jej w sztuce nowoczesnej. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję, w dosłownym znaczeniu tego słowa, posmakować sztuki oraz stworzą własne niepowtarzalne dzieło, które z pewnością ułatwi percepcję i pozwoli zrozumieć czasem niezrozumiałą sztukę abstrakcyjną.

 • Czas trwania: 1,5 – 2 godz.
 • Wiek: od 8 lat
 • Maksymalna liczba osób: 20
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 16 zł / osoba

Warsztaty towarzyszące wystawom malarskim znajdującym się w Białym Spichlerzu. Uczestnicy zajęć poznają różne techniki wykorzystywane podczas tworzenia za pomocą ołówków, węgla, kredek, pasteli i różnego rodzaju farb. Zaznajomią się z takimi pojęciami jak: kolor, plama, kontrast, światło, itp.

 • Czas trwania: 1,5 – 2 godz.
 • Wiek: od 6 lat
 • Maksymalna liczba osób: 20
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 16 zł / osoba

Dzieci na ramkach tkackich stworzą własne minichodniczki, podkładki pod kubek lub zakładki do książki. Uczestnicy poznają takie pojęcia jak wątek, osnowa czy czółenko. Zajęcia z wykorzystaniem kolorowych włóczek lub skrawków tkanin.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 6 do 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 16 zł / osoba

Uczestnicy dowiedzą się czym jest tkanina artystyczna i obejrzą jej przykłady na wystawie stałej. Następnie metodą filcowania na mokro wykonają kolorowy drobiazg z wełny czesankowej, np. kwiatek, broszkę, zakładkę do książki lub podkładkę pod kubek.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 8 do 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 20
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 16 zł / osoba

Jak sprawić, aby serwowane danie wyglądało bardziej apetycznie? By się tego dowiedzieć, wystarczy przyjść na warsztaty, podczas których uczestnicy poznają tajniki ozdabiania stołu.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 8 do 15 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 16 zł / osoba

Bibułkarstwo to tradycyjne rękodzieło polegające na robieniu ozdób z bibuły i krepy. Tworzenie papierowych dekoracji wiąże się ze zwyczajem zdobienia izb mieszkalnych i kościołów z okazji świąt i rodzinnych uroczystości. Uczestnicy zajęć, po zapoznaniu się z obrzędami pomorskimi, wykonają z krepiny kwiaty (tworząc z nich niepowtarzalny bukiet) lub świąteczną ozdobę.

 • Czas trwania: 2 godz.
 • Wiek: od 7 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich lub Młyn Zamkowy
 • Cena: 16 zł / osoba

Uczestnicy poznają podstawowe techniki graficzne, w tym szczegółowo zapoznani zostaną z techniką linorytu. Dowiedzą się także czym jest ekslibris. Następnie samodzielnie zaprojektują znak własnościowy książki i wykonają go w linoleum za pomocą dłut. Zrobią także pierwsze odbitki swoich ekslibrisów na papierze.

 • Czas trwania: 2 godz.
 • Wiek: od 13 lat
 • Maksymalna liczba osób: 16
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 16 zł / osoba

Uwaga: Zajęcia z wykorzystaniem ostrych narzędzi.

Jak wytłumaczyć dzieciom trudne wojenne losy tych, którzy przybywali na Pomorze po 1945 roku? Co ich tu przywiodło? Kogo spotkali na swojej drodze? Jak wyglądało ich życie, codzienność? W czasie warsztatów wcielimy się w role powojennych mieszkańców miasta i poszukamy odpowiedzi na te trudne pytania, tworząc – z wykorzystaniem kukiełek – unikalną historyczną opowieść.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 9 do 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 16 zł / osoba

Kim jestem? Skąd pochodzę? Kim byli moi przodkowie? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas zajęć towarzyszących wystawie „Słupsk – miasto i ludzie”. Warsztaty mają na celu zachęcić uczestników do zapoznania się z historią ich rodziny, zainteresować jej tradycjami, miejscami, zdjęciami. Opowiemy jak stworzyć drzewo genealogiczne oraz przedstawimy podstawowe pojęcia związane z genealogią. Istnieje możliwość dostosowania poziomu zajęć do wieku uczestników.

 • Czas trwania: 1,5 – 2 godz.
 • Wiek: od 7 do 18 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 16 zł / osoba

Kaligrafia, pisanie gęsim piórem i projektowanie karty stylizowanej na stronę z kroniki średniowiecznej. Poznanie pracy skryby, wyposażenia skryptorium oraz pamiątek pisma ręcznego. Ćwiczenia kaligraficzne z wykorzystaniem patyczków drewnianych i gęsich piór oraz różnych krojów pisma gotyckiego. Projektowanie strony ze współczesnymi iluminacjami (rysunkowymi ozdobami) i literami ozdobnymi nawiązującymi do dawnych kronik.

 • Czas trwania: 2 godz.
 • Wiek: od 10 lat
 • Maksymalna liczba osób: 20
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 16 zł / osoba

Dzieci spróbują swoich sił w zaprojektowaniu fragmentu architektury gotyckiej. Za pomocą metody iris folding wykonają papierową dekorację budowli średniowiecznej w oparciu o wzory maswerku bądź witrażu.

 • Czas trwania: 2 godz.
 • Wiek: od 9 lat
 • Maksymalna liczba osób: 25
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 16 zł / osoba

Zajęcia przypominające wielowiekową polską tradycję heraldyczną od czasów średniowiecza i stanic bojowych oraz znaków na tarczach, poprzez herby królewskie, książęce czy rycerskie, po herby miejskie i współczesne. Dzieci poznają elementy herbu polskiego, poszukają różnych przedmiotów z herbami znajdujących się w muzeum i odniesień do życia codziennego. Przygotują projekt własnego herbu rodowego w oparciu o zasady heraldyczne i własne tradycje rodzinne oraz przeniosą projekt na uprzednio przygotowaną tarczę herbową.

 • Czas trwania: 2 godz.
 • Wiek: od 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 16 zł / osoba

Przedstawienie kontekstu historycznego piractwa (zarówno szerszego, jak i lokalnego) od wikingów i słowiańskich chąśników, do rycerzy i czasów nowożytnych. W czasie zajęć odbędą się zabawy edukacyjne: znajdowanie statków i łodzi na eksponatach muzealnych, poszukiwanie skarbu według mapy związanej z zabytkami w zamku, własna piracka charakteryzacja (wymyślanie imion, przygotowywanie z papieru kapelusza kapitana, okrętu i broni), bitwa morska i pojedynek drużynowy.

 • Czas trwania: 2 godz.
 • Wiek: od 8 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 16 zł / osoba

Wielkoformatowe gry edukacyjne (planszowe gry drużynowe)

Gra przenosi uczestników do Słupska z lat 70. XX w. Pokazuje miejsca i zabytki naszego miasta, niektóre zupełnie zapomniane bądź nieznane dzieciom. Zadaniem jest odnalezienie i odwiedzenie tych miejsc na wielkiej mapie będącej planszą do gry.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 12 do 16 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 13 zł / osoba

Uczestnicy wcielają się w powojennych osadników wędrujących wśród ruin miasta w poszukiwaniu domu i pracy. Po drodze natykają się na liczne przeszkody, ale też pomoc i życzliwość innych mieszkańców.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 10 do 16 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Biały Spichlerz
 • Cena: 13 zł / osoba

Kto wie, że w XIX wieku Słupsk był kolebką prężnie rozwijającej się poczty? Jak funkcjonowała poczta, kiedy nie było znaczków pocztowych, kopert i stempli? Jak nadawano tajne wiadomości? Odpowiedzi na te i inne pytania uczestnicy poznają w czasie zabawy.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 9 do 15 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 13 zł / osoba

Gry i zagadki związane z kulturą stołu, odkrywające przed uczestnikami tajniki różnych rodzajów sztućców, ich historie, kształty i przeznaczenie.

 • Czas trwania: 1 godz.
 • Wiek: od 6 do 12 lat
 • Maksymalna liczba osób: 30
 • Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich
 • Cena: 13 zł / osoba

Forum sztuki i artystów – wykłady z historii sztuki

Cykl wykładów z historii sztuki od lat prowadzony jest w słupskim muzeum (od roku szkolnego 2019/20 pod obecną nazwą). Spotkania poświęcone są zagadnieniom z dziejów sztuki polskiej, europejskiej i powszechnej. W ramach cyklu także spotkania z artystami, którzy opowiadają o swoich pasjach, inspiracjach, początkach drogi twórczej i całej twórczości oraz zdradzają tajniki warsztatu artystycznego. Spotkania prowadzą pracownicy merytoryczni słupskiego muzeum i artyści.

Spotkania odbywają się w każdym roku szkolnym od września do kwietnia, raz w miesiącu, w wybrane soboty o godz. 10:00 w Białym Spichlerzu w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12 w Sali im. Barbary Zielińskiej. Daty dzienne podawane są na bieżąco na stronie.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 10 lat.
 • Wstęp wolny.

Służby mundurowe, historia i technika – wykłady

Bezpłatny cykl spotkań prowadzony od roku szkolnego 2019/20. W jego ramach odbywają się będą wykłady z prezentacjami multimedialnymi obejmującymi tematykę pomorską z okresu od końca XVIII do początku XXI w. Wykłady obejmują także szerszy kontekst, w którym problematyka pomorska odgrywa wyjątkową rolę. Ponadto prelekcje obejmują wydarzenia mające wpływ na Pomorze. Spotkania prowadzą prelegenci, wykładowcy, autorzy książek i pracownicy merytoryczni słupskiego muzeum.

Spotkania odbywają się w każdym roku szkolnym od września do kwietnia, raz w miesiącu, w wybrane soboty o godz. 12:00 w Białym Spichlerzu w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12 w Sali im. Barbary Zielińskiej. Daty dzienne podawane są na bieżąco na stronie.

 • Czas trwania: 1,5 godz.
 • Wiek: od 10 lat.
 • Wstęp wolny.

Kultura z klasą – konkurs

Konkurs Kultura z klasą – edycja 2022/2023

Konkurs Kultura z klasą – edycja 2019/2020/2021/2022