Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

www.muzeumkluki.pl

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach powstało z myślą o ratowaniu kultury Słowińców – małej, odizolowanej od wpływów zewnętrznych grupy ludności kaszubskiej. Na dziesięciu wystawach stałych prezentowane jest życie dawnych mieszkańców wsi od przełomu XIX i XX w. do połowy XX w. Można tu obejrzeć wnętrza domostw i zabudowań gospodarskich, a także poznać codzienne zajęcia ówczesnej społeczności rybackiej.

Skansen w Klukach to także tłumnie odwiedzane imprezy folklorystyczne, bogata oferta edukacyjna, wystawy czasowe nawiązujące do historii i kultury regionu oraz Słowińskie Centrum Kultury Regionalnej.

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach żyje, i to nie tylko dzięki odbywającym się tam imprezom i tłumom zwiedzających. Nie tylko dzięki staraniom o pozyskiwanie kolejnych obiektów i rozbudowywaniu skansenu. Pory roku jak dawniej wyznaczają tu rytm uprawy ogrodów, wykaszania łąk i zabiegów inwentarskich wokół naszych koni, kóz i owiec. Zapraszamy do świata, który powoli odchodzi.

Godziny otwarcia

Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Kluki 27
76-214 Smołdzino
tel. 59 846 30 20
e-mail: muzeum@muzeumkluki.pl
strona internetowa: www.muzeumkluki.pl

Kierownik: Violetta Tkacz-Laskowska
violetta.tkacz@muzeumkluki.pl
tel. 59 842 40 81 lub 59 842 40 82 (Słupsk) – wewn. 308

Współpracownicy:
Joanna Jagoda, Agnieszka Skocelas, Ewa Sobczyńska, Liwia Sus, Gabryela Włodarska-Koszutowska

Kluki znajdują się 43 km od Słupska. Aby do nich dojechać wyjeżdżamy ulicą Kaszubską w kierunku na Łebę. Dojeżdżamy do Lubuczewa (ok. 9 km od Słupska) i skręcamy w lewo – kierunek na Smołdzino i jedziemy ok. 21 km. W Smołdzinie jedziemy główną drogą i za przystankiem PKS skręcamy w lewo na Kluki (12 km). Jadąc cały czas drogą główną dojeżdżamy do Kluk. Koniec trasy, można tylko zawrócić.