Struktura Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku jest placówką wielodziałową. Jego strukturę tworzą komórki organizacyjne: o statusie oddziału, działu, samodzielnych stanowisk pracy oraz pomocnicze komórki organizacyjne: zespół, pracownia, gabinet:

Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Marzenna Mazur
muzeum@muzeum.slupsk.pl
tel. 59 842 40 81 lub 59 842 40 82 (Dworek)

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych, Główny księgowy Mariola Wrześniak
tel. 59 842 40 81 lub 59 842 40 82 wewn. 315 (Dworek)

 1. Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
 2. Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie 
 3. Dział Historyczno-Artystyczny
 4. Dział Sztuki i Techniki
 5. Dział Folkloru, Sztuki i Rękodzieła
 6. Pracownia ds. kolekcji Witkacego
 7. Dział Edukacji i Promocji
 8. Dział Konserwatorski
 9. Dział Biblioteczny i Zbiorów Specjalnych
 10. Dział Głównego Księgowego
 11. Dział Kadr i Administracji
 12. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 13. Inspektor Ochrony Danych