Dział Głównego Księgowego

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych, Główny księgowy: Mariola Wrześniak – tel. 59 842 40 81 wewn. 315 (Dworek)
ksiegowosc@muzeum.slupsk.pl


Współpracownicy: – tel. 59 842 40 81 wewn. 317 (Dworek)

Barbara Wiśniewska ksiegowosc2@muzeum.slupsk.pl
Ludwika Szarafin ksiegowosc3@muzeum.slupsk.pl


Dział Głównego Księgowego:

1) prowadzi rachunkowość Muzeum w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy,
2) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
3) przestrzega obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych,
4) nadzoruje racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,
5) sporządza bilans i inne sprawozdania finansowe,
6) prowadzi ewidencję księgową wszystkich zdarzeń gospodarczych instytucji,
7) organizuje sporządzanie, przyjmowanie, obieg i kontrolę dokumentów księgowych jak też ich przechowywanie i zabezpieczenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
8) administruje komputerową bazą danych, w zakresie działalności komórki organizacyjnej.


Dane do faktur wystawianych dla MPŚ w Słupsku i jego Oddziałów w Klukach i w Swołowie:
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
ul. Dominikańska 5-9
76-200 Słupsk
NIP: 839-10-03-052

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Ustce
15 9315 0004 0050 2445 2000 0010