Cennik

Ceny wstępu i usług Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Biały Spichlerz w Słupsku (budynek z pracami Witkacego)

Rodzaj biletuCena
bilet normalny27,00 zł
bilet ulgowy*21,00 zł
bilet dla posiadaczy “Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”-15% ceny regularnej
bilet dla posiadaczy “Karty dużej rodziny” wydanej przez Gminę Redzikowo7,00 zł
bilet dla posiadaczy “Karty seniora” wydanej przez Gminę Redzikowo12,00 zł
oprowadzanie w języku polskim
     (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji i Promocji)
150,00 zł
oprowadzanie w języku niemieckim lub angielskim
     (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji i Promocji)
180,00 zł
lekcja muzealna – za grupę do 30 osób
     (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji i Promocji)
150,00 zł
warsztaty muzealne – za osobę
     (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji i Promocji)
16,00 zł
wielkoformatowe gry edukacyjne – za osobę
     (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji i Promocji)
13,00 zł
 • Bilety sprzedawane są najpóźniej godzinę przed zamknięciem ekspozycji.  
 • Grupy liczące powyżej 30 osób należy podzielić na mniejsze.
 • Opłatę za wstęp na wszystkie imprezy okolicznościowe każdorazowo określa Dyrektor MPŚ w Słupsku.

Zamek Książąt Pomorskich i Młyn Zamkowy w Słupsku

Rodzaj biletuCena
bilet normalny21,00 zł
bilet ulgowy*15,00 zł
bilet dla posiadaczy “Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”-15% ceny regularnej
bilet dla posiadaczy “Karty dużej rodziny” wydanej przez Gminę Redzikowo7,00 zł
bilet dla posiadaczy “Karty seniora” wydanej przez Gminę Redzikowo12,00 zł
bilet na wystawę “Letnisko. Wakacyjne wyprawy w XIX i początkach XX wieku”12,00 zł
bilet tylko na jedną wystawę10,00 zł
bilet na wieżę w Zamku Książąt Pomorskich8,00 zł
oprowadzanie w języku polskim
     (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji i Promocji)
130,00 zł
oprowadzanie w języku niemieckim lub angielskim
     (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji i Promocji)
160,00 zł
lekcja muzealna – za grupę do 30 osób
     (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji i Promocji)
150,00 zł
warsztaty muzealne – za osobę
     (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji i Promocji)
16,00 zł
wielkoformatowe gry edukacyjne – za osobę
     (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji i Promocji)
13,00 zł
 • Bilety sprzedawane są najpóźniej godzinę przed zamknięciem ekspozycji.  
 • Grupy liczące powyżej 30 osób należy podzielić na mniejsze.
 • Ze względów bezpieczeństwa  wieża zamkowa jest udostępniana tylko w sezonie letnim, przy ładnej pogodzie.
 • Opłatę za wstęp na wszystkie imprezy okolicznościowe każdorazowo określa Dyrektor MPŚ w Słupsku.

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Rodzaj biletuCena
bilet normalny21,00 zł
bilet ulgowy*15,00 zł
bilet dla posiadaczy “Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”– 15% ceny regularnej
bilet dla posiadaczy “Karty dużej rodziny” wydanej przez Gminę Redzikowo7,00 zł
bilet dla posiadaczy “Karty seniora” wydanej przez Gminę Redzikowo6,00 zł
oprowadzanie w języku polskim
     (po uprzednim zgłoszeniu w MWS w Klukach)
130,00 zł
oprowadzanie w języku niemieckim
     (po uprzednim zgłoszeniu w MWS w Klukach)
160,00 zł
lekcja muzealna z warsztatami “Wokół kuchennego pieca”
oraz “Ziarno, mąka, bochen” – za osobę
     (po uprzednim zgłoszeniu w MWS w Klukach)
40,00 zł
pozostałe lekcje muzealne z warsztatami – za osobę
     (po uprzednim zgłoszeniu w MWS w Klukach) 
30,00 zł
organizacja ogniska – za grupę
     (po uprzednim zgłoszeniu w MWS w Klukach)
130,00 zł
 • Bilety sprzedawane są najpóźniej godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
 • Grupy liczące powyżej 30 osób należy podzielić na mniejsze.
 • MWS w Klukach organizuje także folklorystyczne imprezy plenerowe na zamówienie.
 • Opłatę za wstęp na wszystkie imprezy okolicznościowe każdorazowo określa Dyrektor MPŚ w Słupsku.

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Rodzaj biletuCena
bilet normalny21,00 zł
bilet ulgowy*15,00 zł
bilet dla posiadaczy “Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”– 15% ceny regularnej
bilet dla posiadaczy “Karty dużej rodziny” wydanej przez Gminę Redzikowo7,00 zł
bilet dla posiadaczy “Karty seniora” wydanej przez Gminę Redzikowo6,00 zł
bilet na zwiedzanie jednej części muzeum
     (sprzedawany na godzinę i mniej przed zamknięciem)
12,00 zł
oprowadzanie w języku polskim
     (po uprzednim zgłoszeniu w MKLP w Swołowie)
130,00 zł
oprowadzanie w języku niemieckim lub angielskim
     (po uprzednim zgłoszeniu w MKLP w Swołowie)
160,00 zł
lekcje muzealne z warsztatami – za osobę
     (po uprzednim zgłoszeniu w MKLP w Swołowie)
20,00 zł
organizacja ogniska – za grupę
     (po uprzednim zgłoszeniu w MKLP w Swołowie)
130,00 zł
przejażdżki w siodle dla dzieci z grup zorganizowanych lub dzieci indywidualnych podczas imprez muzealnych po wyznaczonym terenie10,00 zł
 • Bilety sprzedawane są najpóźniej godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
 • Grupy liczące powyżej 30 osób należy podzielić na mniejsze.
 • Grupy powyżej 10 osób zapraszamy na przejażdżki konne (wyłącznie osoby powyżej 7 lat, tylko pod opieką pracownika muzeum i tylko po wyznaczonym terenie). Opłata za przejażdżkę – 10,00 zł od osoby.
 • Osoby korzystające z oferty gospody „Pod wesołym Pomorzaninem” w Swołowie otrzymują bezpłatną wejściówkę na teren zagrody nr 8 z wyłączeniem dni, w których odbywają się imprezy plenerowe. Wejściówka nie upoważnia do zwiedzania wystaw.
 • Opłatę za wstęp na wszystkie imprezy okolicznościowe każdorazowo określa Dyrektor MPŚ w Słupsku.

Dniem bezpłatnego wstępu dla wszystkich na wystawy stałe w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i w oddziałach: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie jest dzień podany na stronie: godziny otwarcia.

* Wstęp ulgowy przysługuje uczniom, studentom, doktorantom, nauczycielom, osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, a także innym osobom zgodnie z regulaminem (§ 3 punkt 4) za okazaniem stosownych dokumentów.

Wstęp bezpłatny przysługuje dwóm nauczycielom (opiekunom) wycieczki szkolnej, liczącej nie więcej niż 30 dzieci oraz przewodnikom przychodzącym razem z wycieczką, a także innym osobom zgodnie z regulaminem (§ 3 punkt 5) za okazaniem stosownych dokumentów.

W przypadku, gdy impreza plenerowa organizowana przez MPŚ wypada w dniu bezpłatnym, wstęp na imprezę podlega opłacie ustalonej w zarządzeniu nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. Bezpłatny wstęp na ekspozycje stałe w tygodniu, w którym odbywa się impreza będzie każdorazowo wyznaczany przez Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Pomieszczenia muzealne wynajmowane są na podstawie pisemnego wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu, w tym cennik, znajdują się na stronie wynajem pomieszczeń.

We wszystkich oddziałach MPŚ istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.