Kontakt

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Rejestrowane
ul. Dominikańska 5-9
76-200 Słupsk

telefon: 59 842 40 81 lub 59 842 40 82
e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl
www.muzeum.slupsk.pl

Dyrektor MPŚ w Słupsku Marzenna Mazur

Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie muzeum w Słupsku, przy ul. Dominikańskiej 5-9, w każdy poniedziałek, w godz. 8:00-15:00, po uzgodnieniu telefonicznym.

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych, Główny księgowy Mariola Wrześniak – wewn. 315
ksiegowosc@muzeum.slupsk.pl

NIP: 839-10-03-052
Regon: 000 277 807
Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Ustce
15 9315 0004 0050 2445 2000 0010
W fakturach należy podawać dane słupskiej siedziby Muzeum.

Biały Spichlerz

Centrala / Kasa:
ul. Szarych Szeregów 12
76-200 Słupsk
telefon: 59 728 55 20

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Kluki 27
76-214 Smołdzino
telefon: 59 846 30 20
e-mail: muzeum@muzeumkluki.pl
www.muzeumkluki.pl

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Swołowo 8
76-206 Słupsk 8
telefon: 59 832 48 97
e-mail: etnografia@muzeum.slupsk.pl
www.muzeum.swolowo.pl

Numery telefonów i adresy e-mailowe do poszczególnych pracowników muzeum znajdują się na stronie: Struktura Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Szanowni Państwo,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych informujemy Państwa, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9 w Słupsku.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach w celu odpowiedzi na zapytania oraz kontaktowania się z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami w ramach realizacji celu;
  2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
  3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia, którego dotyczy niniejsza korespondencja oraz do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
  2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wysyłając wiadomość/podejmując kontakt wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych w wiadomości, w celu udzielenia odpowiedzi oraz nawiązania kontaktu, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO.

W Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Piotr Piątak, e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl.