Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne

Zabytkowy Czerwony Spichlerz, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Białego Spichlerza (który został otwarty dla zwiedzających niecałe trzy lata temu) wkrótce także odzyska dawną świetność.

Czerwony Spichlerz to budynek z początku XX wieku, a więc prawie stulecie „młodszy” od swojego sąsiada, a także o połowę mniejszy. Zaplanowano dla niego także nieco inne funkcje, które są niezbędne dla działalności Muzeum, umożliwiając gromadzenie zabytków i dzieł sztuki oraz przygotowanie ekspozycji, a także są koniecznym uzupełnieniem jego podstawowych funkcji, zwłaszcza w nieustanie rozwijającej się instytucji, takiej jak Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Nie będą tutaj prezentowane wystawy stałe, za to cały parter przeznaczony został na statutową działalność edukacyjną, pierwsze piętro zajmie nowoczesna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych biblioteka z czytelnią i magazynami otwartymi, na kolejnej kondygnacji znajdą się pomieszczenia pracowni konserwatorskiej i wreszcie, na samej górze, magazyny przeznaczone na bogate i ciągle powiększane zbiory MPŚ.

Zarówno Czerwony, jak i Biały Spichlerz został wykupiony, a następnie przekazany Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Projekt “Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne” jest realizowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek został złożony przez organizatora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Samorząd Województwa Pomorskiego, który zapewnia również wkład własny i pokrywa koszty obsługi inwestycji.

Dofinansowanie wynosi 11 582 282,84 zł.

Wartość całkowita inwestycji to 13 716 284 zł brutto.

Projekt przebudowy przygotowała firma Inwestprojekt ze Słupska, a prace budowlane prowadzi firma Polska Inżynieria Artur Klejna z Lęborka.

Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę 2024 r.

Zapraszamy do śledzenia postępu robót w galeriach: Postęp prac