Kultura z klasą – konkurs dla szkół

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
ogłasza III edycję konkursu

KULTURA Z KLASĄ

przeznaczonego dla uczniów  szkół podstawowych i średnich
uczestniczących w muzealnych zajęciach edukacyjnych

Od środy, 7 września 2022 roku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku będzie przyjmowało zgłoszenia do III edycji konkursu „Kultura z klasą”. Konkurs skierowany jest do grup składających się z uczniów szkół podstawowych lub średnich tj. klas szkolnych, grup świetlicowych, uczestnicy zajęć dodatkowych, np. szkolnych kół zainteresowań, drużyn harcerskich itp. oraz nieformalnych grup młodzieżowych wraz z opiekunem.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie Grup do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz przez jego oddziały: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Zadanie polega na wzięciu udziału w jak największej ilości różnorakich muzealnych zajęć, za co będą przyznawane punkty. III edycja konkursu będzie trwała do 26 maja 2023 roku.

Do konkursu można zgłaszać Grupy przez cały okres trwania konkursu poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia dostępnej niżej. Zgłoszenie może zostać wypełnione przez opiekuna Grupy lub dyrektora placówki, którą reprezentują uczestnicy. Wypełnioną kartę należy przekazać do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku osobiście, drogą pocztową na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk lub elektroniczną na adres: m.switaj@muzeum.slupsk.pl. Każda Grupa wysyła tylko jedno zgłoszenie.

Ogłoszenie wyników oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Jako pierwszy krok udziału w konkursie zapraszamy chętne grupy i opiekunów do wzięcia udziału w lekcji muzealnej „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” przeprowadzanej w ramach wystawy czasowej „Świat Bursztynu”. Ze względu na czas trwania wystawy, lekcja o tym temacie będzie przeprowadzana wyłącznie do 16 września 2022 roku. Jest to wyjątkowa okazja do zaprezentowania uczestnikom oryginalnego Słupskiego Niedźwiadka Szczęścia i zdobycia pierwszych 5 punktów w konkursie „Kultura z Klasą”.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody finansowe:

•              I miejsce – 1000 zł
•              II miejsce – 700 zł
•              III miejsce – 500 zł
•              Wyróżnienie – 200 zł

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta Zgłoszenia

Uroczyste podsumowanie i zakończenie konkursu nastąpi 22 czerwca 2023 roku.

plakat Konkurs Klultura z Klasą 2022