Wynajem pomieszczeń

Muzeum informuje, że zasady wynajmu pomieszczeń w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (Zamek Książąt Pomorskich, Biały Spichlerz) oraz w Oddziale – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie (Zagrody numer 8 i 15) regulują zarządzenia Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zgodnie z nimi wynajmującymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Pomieszczenia muzealne wynajmowane są wyłącznie na wydarzenia o charakterze kulturalnym.

W celu wynajęcia w Słupsku Sali Rycerskiej, sieni zamkowej w Zamku Książąt Pomorskich lub Sali Wernisażowej im. Barbary Zielińskiej w Białym Spichlerzu należy dokonać rezerwacji pod numerem telefonu: 59 842 40 81 wewn. 316 lub 320.

W przypadku wynajmu w Swołowie sal konferencyjnych w Zagrodach numer 8 lub 15 w Oddziale – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza należy dokonać rezerwacji pod numerem telefonu: 59 832 48 97.

Następnie należy złożyć pisemny wniosek o wynajem pomieszczenia (do pobrania niżej). Wniosek można przesłać pocztą na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk; e-mailem na adres: muzeum@muzeum.slupsk.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy ul. Dominikańskiej 7 (w budynku administracyjnym – Dworku, I piętro, pokój nr 7).

Odpłatność za wynajem pomieszczeń wynosi:

W Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku – Sala Rycerska lub sień zamkowa
za pierwszą godzinę 250,00 zł + 23% VAT, za każdą kolejną godzinę 125,00 zł + 23% VAT

W Białym Spichlerzu w Słupsku – Sala wernisażowa im. Barbary Zielińskiej
za pierwszą godzinę 350,00 zł + 23% VAT, za każdą kolejną godzinę 175,00 zł + 23% VAT

W Zagrodzie nr 8 w Swołowie – sala konferencyjna
za pierwszą godzinę 120,00 zł + 23% VAT, za każdą kolejną godzinę 100,00 zł + 23% VAT

W Zagrodzie nr 15 w budynku Stodoły w Swołowie – sala konferencyjna
za pierwszą godzinę 140,00 zł + 23% VAT, za każdą kolejną godzinę 120,00 zł + 23% VAT