Dział Folkloru, Sztuki i Rękodzieła

Kierownik Działu:
Magdalena Lesiecka – tel. 59 842 40 81 wewn. 309 (Młyn Zamkowy)
magdalena.lesiecka@muzeum.slupsk.pl
Współpracownicy:

tel. 59 842 40 81 wewn. 307 (Młyn Zamkowy)
@muzeum.slupsk.pl

Dział Folkloru, Sztuki i Rękodzieła:

  1. upowszechnia wiedzę związaną z regionem Pomorza poprzez organizację wystaw, opracowywanie publikacji popularnonaukowych, organizowanie wystaw plenerowych i folklorystycznych oraz innych wydarzeń,
  2. gromadzi, opracowuje i eksponuje muzealia związane ze współczesną sztuką ludową, rękodziełem i plastyką amatorską regionu Pomorza raz organizuje konkursy, przeglądy i plenery dla twórców nieprofesjonalnych i rękodzielników regionu Pomorza,
  3. sprawuje mecenat nad twórcami ludowymi, rękodzielnikami i plastykami nieprofesjonalnymi Pomorza,
  4. prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie kultury wiejskiej poprzez organizację lekcji muzealnych, warsztatów etnograficznych, szkoleń, prelekcji i konferencji popularnonaukowych,
  5. magazynuje zbiory muzealne oraz prowadzi księgi inwentarzowe, opracowuje karty ewidencyjne, prowadzi dokumentację będącą podstawą wpisu każdego zabytku do ewidencji podstawowej,
  6. organizuje i realizuje we współpracy z Działem Konserwatorskim zabiegi profilaktyczne i konserwatorskie w magazynie zbiorów.