Dział Folkloru, Sztuki i Rękodzieła

tel. 59 842 40 81 (Młyn Zamkowy)
Magdalena Lesiecka – wewn. 309 magdalena.lesiecka@muzeum.slupsk.pl
Nikola Dąbrowska – wewn. 307 nikola.dabrowska@muzeum.slupsk.pl

Dział Folkloru, Sztuki i Rękodzieła:

  1. upowszechnia wiedzę związaną z regionem Pomorza poprzez organizację wystaw, opracowywanie publikacji popularno-naukowych, organizowanie wystaw plenerowych i folklorystycznych oraz innych wydarzeń,
  2. gromadzi, opracowuje i eksponuje muzealia związane ze współczesną sztuką ludową, rękodziełem i plastyką amatorską regionu Pomorza raz organizuje konkursy, przeglądy i plenery dla twórców nieprofesjonalnych i rękodzielników regionu Pomorza,
  3. sprawuje mecenat nad twórcami ludowymi, rękodzielnikami i plastykami nieprofesjonalnymi Pomorza,
  4. prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie kultury wiejskiej poprzez organizację lekcji muzealnych, warsztatów etnograficznych, szkoleń, prelekcji i konferencji popularno-naukowych,
  5. magazynuje zbiory muzealne oraz prowadzi księgi inwentarzowe, opracowuje karty ewidencyjne, prowadzi dokumentację będącą podstawą wpisu każdego zabytku do ewidencji podstawowej,
  6. organizuje i realizuje we współpracy z Działem Konserwatorskim zabiegi profilaktyczne i konserwatorskie w magazynie zbiorów Oddziału.