Dział Sztuki i Techniki

Kierownik Działu:
Lucjan Hanak – tel. 59 728 55 25 (Biały Spichlerz)
lucjan.hanak@muzeum.slupsk.pl

Współpracownicy:
Ewa Czaplińska-Stec – tel. 59 728 55 28 (Biały Spichlerz)
ewa.czaplinska@muzeum.slupsk.pl

Dział Sztuki i Techniki:

  1. gromadzi dzieła sztuki (obrazy, grafiki, rysunki, rzeźby, szkło artystyczne, formy przestrzenne) powstałe w XIX i XX wieku, aż do czasów współczesnych oraz obiekty z zakresu historii techniki,
  2. ewidencjonuje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia, prowadzi komputerową bazę danych w zakresie gromadzonych muzealiów,
  3. prowadzi działalność wystawienniczą oraz edukacyjną,
  4. opracowuje i publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań historycznych oraz wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe,
  5. udostępnia zbiory i dokumentacje do celów naukowych,
  6. magazynuje zbiory w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz chroni zgromadzone zbiory przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą,
  7. organizuje i realizuje we współpracy z Działem Konserwatorskim zabiegi profilaktyczne i konserwatorskie.