Pracownia ds. kolekcji Witkacego

Anna Baruk-Bejda – tel. 59 728 55 23 (Biały Spichlerz)
anna.bejda@muzeum.slupsk.pl

Pracownia ds. Kolekcji Witkacego:

  1. gromadzi muzealia i materiały dokumentacyjne związane z osobą i dziełem Stanisława Ignacego Witkiewicza,
  2. naukowo opracowuje gromadzone muzealia oraz udostępnia informacje o nich,
  3. organizuje wystawy stałe i czasowe, opracowuje scenariusze wystaw,
  4. opracowuje i publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań historycznych oraz wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe,
  5. prowadzi zajęcia edukacyjne,
  6. prowadzi księgi inwentarzowe, opracowuje karty ewidencyjne oraz komputerową bazę danych gromadzonych muzealiów,
  7. magazynuje zbiory w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz chroni zgromadzone zbiory przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą,
  8. organizuje i realizuje we współpracy z Działem Konserwatorskim zabiegi profilaktyczne i konserwatorskie.