Dział Edukacji i Promocji

Kierownik Działu: Katarzyna Maciejewska – tel. 59 842 40 81 wewn. 328 (Zamek)
k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl

Współpracownicy:

Dział Edukacji i Promocji:

  1. prowadzi działalność promocyjną i popularyzatorską poprzez tworzenie, gromadzenie i reklamowanie materiałów edukacyjnych i reklamowych takich jak: foldery, przewodniki, filmy, fotografie, nagrania dźwiękowe, itp.,
  2. w celu upowszechniania prowadzi stronę internetową, organizuje konferencje prasowe, uczestniczy w targach turystycznych, organizuje kampanie promocyjne, współpracuje z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi,
  3. organizuje i realizuje wystawy czasowe sprowadzone z innych placówek,
  4. organizuje kameralne imprezy w postaci koncertów, monodramów, spotkań z ludźmi kultury,
  5. prowadzi sprawy związane z dystrybucją wydawnictw muzealnych oraz dokumentację fotograficzną i filmową związaną z działalnością Muzeum,
  6. prowadzi lekcje muzealne, warsztaty i inne formy edukacji muzealnej,
  7. współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami społeczno-kulturalnymi, środkami masowego przekazu w zakresie własnej działalności Muzeum,
  8. opracowuje zbiorcze sprawozdania w zakresie działalności statutowej Muzeum.