Dział Konserwatorski

Kierownik Działu: Dorota Szymczak – tel. 59 842 40 81 wewn. 324 (Brama Młyńska)
pracownia@muzeum.slupsk.pl

Współpracownicy: tel. 59 842 40 81

Dział Konserwatorski:

 1. konserwuje i zabezpiecza muzealia własne Muzeum i powierzone (zgodnie z ustaleniami lub umowami), w zakresie konserwacji papieru, malarstwa, drewna, drewna polichromowanego, metalu i ceramiki i szkła,
 2. sporządza dokumentację fotograficzną i konserwatorską,
 3. sprawuje nadzór nad stanem muzealiów, wykonuje przeglądy konserwatorskie w zakresie stanu zachowania zgromadzonych zbiorów,
 4. wykonuje opinie konserwatorskie obiektów wypożyczanych na wystawy,
 5. sprawuje nadzór konserwatorski podczas przemieszczania eksponatów na terenie Muzeum oraz dla potrzeb obiektów wypożyczanych z innych placówek muzealnych lub do innych placówek muzealnych i instytucji,
 6. wdraża i stosuje profilaktykę konserwatorską,
 7. w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej w Dziale Konserwatorskim funkcjonują:
  a) Pracownia obróbki drewna,
  b) Pracownia konserwacji drewna,
  c) Pracownia konserwacji metalu,
  d) Pracownia konserwacji papieru,
  e) Pracownia konserwacji malarstwa i drewna polichromowanego,
  f) Pracownia konserwacji ceramiki i szkła.