Dział Historyczno-Artystyczny

Współpracownicy:

Dział Historyczno-Artystyczny:

  1. gromadzi muzealia i materiały dokumentacyjne (związane głównie z miastem Słupsk i regionem Pomorza): dzieła sztuki, wyroby rzemiosła artystycznego, wyroby przemysłu artystycznego, obiekty związane z historią, zabytki archeologiczne, numizmaty metalowe i papierowe,
  2. prowadzi księgi inwentarzowe, opracowuje karty ewidencyjne oraz komputerową bazę danych gromadzonych muzealiów,
  3. magazynuje zbiory w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz chroni zgromadzone zbiory przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą,
  4. organizuje i realizuje we współpracy z Działem Konserwatorskim zabiegi profilaktyczne i konserwatorskie,
  5. naukowo opracowuje gromadzone muzealia oraz udostępnia informacje o nich,
  6. opracowuje scenariusze i organizuje wystawy stałe i czasowe,
  7. opracowuje i publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań historycznych oraz wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe,
  8. prowadzi zajęcia edukacyjne.

W Dziale Historyczno-Artystycznym istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich dla studentów historii sztuki. Osoby zainteresowane powinny przesyłać zgłoszenia pisemnie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.