Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – Wiesław Brzeski

tel. 59 842 40 81 wewn. 322 (Dworek)
poin@muzeum.slupsk.pl

Prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za ochronę i bezpieczeństwo informacji niejawnych w Muzeum, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 742), a w szczególności:

  1. zapewnia ochronę informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  2. zapewnia ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne,
  3. zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz zajmuje się szacowaniem ryzyka,
  4. kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym sprawuje okresową kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5. opracowuje i aktualizuje planu ochrony informacji niejawnych w Muzeum oraz w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego nadzoruje jego realizację,
  6. prowadzi szkolenia dla pracowników Muzeum w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  7. prowadzi aktualny wykaz pracowników Muzeum, mających dostęp do informacji niejawnych,
  8. przekazuje informacje stosownym organom do ewidencji informacji o pracownikach mających dostęp do informacji niejawnych w Muzeum oraz o pracownikach, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których wszczęto procedurę cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa.