Konserwacja starodruków

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 2008 roku otrzymało fundusze /w kwocie 30.500zł/ z programu operacyjnego Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pod nazwą„OCALIĆ ŚWIADECTWA HISTORII POMORZA – KONSERWACJA STARODRUKU I DWÓCH MAP Z KOLEKCJI ARCHIWALNEJ MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU.”

Zadanie dotyczy konserwacji zabytkowych obiektów papierowych głównie starodruku „Historische Bilder-Bibel / welche besteht in fünf Theil […]” wydanego w Augsburgu w 1700r. Biblia składa się z pięciu części. Jest wspaniale ilustrowana rycinami wykonanymi przez Johanna Ulricha Kräussena. W projekcie poddane konserwacji zostaną również dwie mapy: Mapa /drukowana/ regionu słupskiego z XIX wieku o wymiarach: wys. 94,5cm x szer. 98cm oraz Mapa Słupska i regionu Słupskiego /kolor/ z 1927 r. o wymiarach: wys.106cm x szer. 135cm. Mapy ze względu na ciekawy materiał ikonograficzny po zakonserwowaniu zostaną pokazane na wystawie stałej poświęconej historii miasta. Po konserwacji  zostaną oprawione w passe-partout i ramy zrobione na wymiar. 

W ramach zadania wykonamy również bieżące – profilaktyczne naprawy i konserwację kilkunastu map, planów i archiwaliów, dla których takie zabiegi będą wystarczające. Prace te pozwolą właściwie zabezpieczyć te obiekty i uchronią je przed dalszą degradacją. Zostaną przeprowadzone przez konserwatorów słupskiego muzeum. Dzięki odpowiednim zabiegom konserwatorskim wybrane obiekty będą mogły być wykorzystywane na wystawach a także użytkowane przez zainteresowanych pracowników naukowych oraz studentów.

W trakcie trwania zadania zostaną przeprowadzone w oparciu o starodruki i mapy ze zbiorów słupskiego muzeum warsztaty historyczne dla Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego /grupy dorosłych i młodzieżowej/ oraz innych zainteresowanych osób. Zaprezentujemy tematy związane z ikonografią i wartościami historycznymi jakie zawierają właśnie te obiekty papierowe. Przygotujemy prelekcję – jako podsumowanie całego zadania. 

Wykonana zostanie również dokumentacja fotograficzna konserwowanych obiektów oraz kopie wielu nowych map z naszych zbiorów. 

Wszystkie ww. zadania będą zrealizowane z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opracowała: D. Ciecholewska
Foto: J. Brzezińska, D.Ciecholewska