XVIII Konkurs Sztuki i Rękodzieła, Słupsk 2023

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ogłasza

XVIII Konkurs Sztuki i Rękodzieła
Słupsk 2023

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Konkurs Sztuki i Rękodzieła ma wieloletnią historię i cieszy się niegasnącym zainteresowaniem. Pierwsza jego edycja odbyła się w 1976 roku. Pierwotnie odbywał się w cyklu dwuletnim, obecnie co pięć lat. Ostatnia edycja konkursu odbyła się w 2018 roku. Każdorazowo w wydarzeniu bierze udział około stu twórców z naszego regionu. Celem konkursu jest dokonanie przeglądu twórczości ludowej, wytworów rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej, mając na uwadze współczesny ich kontekst, obraz zmieniającej się rzeczywistości i świadomość, że artyści czerpiący z tradycji, inspirujący się nią nadają swoim artystycznym wypowiedziom indywidualną formę.

W tym roku wyłonienie i nagrodzenie najlepszych twórców w poszczególnych kategoriach oraz prezentacja wybranych prac będzie miała miejsce na wystawie pokonkursowej zaplanowanej od grudnia 2023 roku w sali wystaw czasowych w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Konkurs Sztuki i Rękodzieła to niebywała możliwość integracji artystycznego środowiska – prezentacji, spotkań, indywidualnych wypowiedzi i dialogu artystycznego w nawiązaniu do spuścizny kultury ludowej dawnego i współczesnego Pomorza.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania swoich prac w następujących kategoriach: rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo na szkle i na płótnie, haft, koronkarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, ceramika, wyroby z rogu, papieroplastyka, plastyka obrzędowa, tkactwo, instrumenty ludowe, tkactwo i inne formy rękodzielnicze. Prace można składać osobiście w Młynie Zamkowym w Słupsku albo pocztą na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk z dopiskiem: XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła  do dnia 15 października 2023 roku.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Wszelkich informacji w sprawie Konkursu udziela
Magdalena Lesiecka
Komisarz XVIII Konkursu Sztuki i Rękodzieła, Słupsk 2023
tel.: 059 842 40 81 w. 309
e-mail: magdalena.lesiecka@muzeum.slupsk.pl