MJR HENRYK DOBRZAŃSKI, PS. HUBAL – CZAS POKOJU I CZAS WOJNY

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na spotkanie z cyklu

„Służby mundurowe, historia i technika”

Mjr rez. Andrzej Liberek

wykład pt.

MJR HENRYK DOBRZAŃSKI, PS. HUBAL – CZAS POKOJU I CZAS WOJNY

6 kwietnia 2024 w sobotę o godz. 12:00
w Spichlerzu Białym w Sali im. Barbary Zielińskiej

Wstęp wolny

Jak pisze mjr rez. Andrzej Liberek, „Major Henryk Dobrzański, ps. „Hubal”, urodzony w 1897r. był oficerem kawalerii Wojska Polskiego, a także sportowcem i polskim «zagończykiem», dowódcą Oddziału Wydzielonego, Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej w 1939 r. nigdy nie złożył broni i nie zdjął munduru, do końca dochował przysięgi wojskowej. Jako żołnierz był w służbie od roku 1914 do 1940, początkowo w armii austriacko – węgierskiej; później w Legionach Polskich, a następnie w Wojsku Polskim. Był także związany z Pomorzem, stacjonował w 2 Pułku Strzelców Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim, jak również w latach 1922-1923 był słuchaczem Centralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu, gdzie rozpoczął karierę hippiczną, krajową i międzynarodową. W oddaniu i poświeceniu dla Polski potrafił zignorować rozkazy swoich przełożonych, przez co mógł być kontrowersyjnie postrzegany. Zginął w walce z okupacyjnymi wojskami Niemiec hitlerowskich w dniu 30 kwietnia 1940 r. na kielecczyźnie pod Anielinem k. Opoczna. Miejsce jego pochówku nie jest do dziś ujawnione”.