KAPITAN ANTONI KASZTELAN – wykład

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na spotkanie z cyklu

„Służby mundurowe, historia i technika”

mjr rez. Andrzej Liberek

wykład pt.

„KAPITAN ANTONI KASZTELAN – WIERNY PRZYSIĘDZE OFICER KONTRWYWIADU MARYNARKI WOJENNEJ II RP”

w sobotę, 7 stycznia 2023 o godzinie 12.00
w Białym Spichlerzu
Sala im. Barbary Zielińskiej

Wstęp wolny

Jak pisze mjr rez. Andrzej Liberek „kapitan Antoni Kasztelan był uczestnikiem powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu służył m.in. w Kołomyi, ponadto w 1. Morskim Pułku Strzelców w Wejherowie, a następnie w randze kpt. mar. woj. w Referacie Informacyjnym Dowództwa Floty w Gdyni. Kpt. Antoni Kasztelan przed wybuchem II wojny światowej był wysoce skuteczny w rozpracowywaniu niemieckich szpiegów na Polskim Wybrzeżu. We wrześniu 1939 r. kierował kontrwywiadem Obrony Wybrzeża. Po kapitulacji Helu dostał się do niewoli. Był więziony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, w więzieniu Gestapo w Gdańsku oraz w Królewcu. Wbrew wszelkim międzynarodowym konwencjom sąd niemiecki skazał go na czterokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano przez zgilotynowanie w dn. 14 grudnia 1942 w Królewcu”.