Skarby z kapsuły czasu z kościoła św. Jacka w Słupsku w Muzeum

Skarby z kapsuły czasu z kościoła św. Jacka w Słupsku

Od 1 lipca 2023 roku na I piętrze Zamku Książąt Pomorskich przez najbliższe 3 lata prezentowane będą przedmioty znalezione w kuli z iglicy wieży kościoła pw. św. Jacka.

Na iglicy, strąconej przez wichurę 1 lipca ub.r. znajdowała się kula z „kapsułą czasu”. Kapsułę otwarto 12 października 2022 roku w plebanii Parafii św. Jacka. Znalezione w niej artefakty zabezpieczono i przekazano do Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie, które udostępniło je na prezentację. Są to: rękopiśmienne dokumenty z lat 1777, 1874 i 1898 (opatrzone tłumaczeniem i krótkimi komentarzami), monety z 1689 i 1692 roku oraz z lat 60. i 70. XVIII wieku, a także słupskie gazety, broszury i ulotka z 1898 roku.

Zapraszamy (wstęp wg cennika).

Więcej informacji na stronie kapsuła.