SYMPOZJUM: CHRZEŚCIJAŃSTWO NA POMORZU.
KULTURA DUCHOWA I MATERIALNA

SZKOŁA DOKTORSKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU
MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

zapraszają na

SYMPOZJUM: CHRZEŚCIJAŃSTWO NA POMORZU.
KULTURA DUCHOWA I MATERIALNA

Część IV: ŚWIĘTA ROZALIA I ŚWIĘTY ROCH.
PATRONI ZDROWIA – „ŚWIĘTE RODZEŃSTWO OD ZARAZY”

1 grudnia 2022 r., Biały Spichlerz w Słupsku

Sympozjum jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl spotkań naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową i materialną naszego Wspólnego Dobra. Edycja pt. Święta Rozalia i Święty Roch pomyślane jest jako inicjatywa przede wszystkim o wymiarze naukowym: historyczno-religioznawczym oraz kulturoznawczo-literaturoznawczym. Święta Rozalia i Święty Roch stanowią przykład tych, którzy uosabiają poświęcenie dla ochrony ludzkości przed wszelkimi chorobami i zarazami. W czasach epidemii dawnych wieków znani byli w każdej niemal miejscowości Europy, dzisiaj ponownie stali się Patronami zdrowia ludzi, bowiem globalne zagrożenie pandemią COVID-19 powszechnie zwróciło uwagę na kruchość człowieczego bytowania.