Świetlica dla dzieci z rodzin uchodźców z Ukrainy

Środkowego w Słupsku 14 marca 2022 uruchamia świetlicę dla dzieci z rodzin uchodźców z Ukrainy.

Zapraszamy dzieci od 4. roku życia,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00
do budynku Białego Spichlerza przy ul. Szarych Szeregów 12 w Słupsku.

Chcemy zapewnić dzieciom podstawową opiekę w czasie, kiedy ich rodzice i
opiekunowie będą odbywali wizyty w ośrodkach pomocy, urzędach,
poradniach przeprowadzając wszelkie niezbędne po przybyciu do Polski
działania.

Kontakt: 601 142 441

Poszukujemy chętnych do współpracy wolontariuszy posługujących się
językiem ukraińskim, współpracujemy na podstawie porozumienia o
współpracy wolontariackiej.

…………………………
Музей Центрального Помор’я у Слупську відкриває місце зустрічі для дітей біженців з України.

Запрошуємо дітей від 4 років,
З понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 15:00
до дому Білого Спіхлера за адресою вул. Szarych Szeregów 12 у Слупську.

Ми зорґанізуйемо час для Ваших детеї, які Ви можете з нами залешіті коли
Вам потрібно відвідіті центри допомоги, офіси, поліклініки та
здійснювати усі необхідні заходи після прибуття до Польщі.

Контакти: +48 601 142 441

Шукаємо тоже волонтерів, які володіють українською мовою. Будемо
вспівпрацовати на основі угоди про добровільну співпрацю.

…………………………
Музей средней Померании в Слупске запускает Светлячок для детей из семей беженцев с Украины.

Мы приглашаем детей от 4. года жизни,
с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:00
Здание Белой Житницы на ул. Szarych Szeregów (серых рядов) 12 в Слупске.
Мы хотим предоставить детям первичный уход, когда их родители и опекуны
будут посещать центры помощи, офисы, консультации, проводя все
необходимые после прибытия в Польшу мероприятия.

контактный телефон: +48 601 142 441

Мы ищем желающих сотрудничать волонтёров, говорящих на украинском языке.
Сотрудничаем на основе соглашения о волонтерском сотрудничестве