Etno Młyn. Energia z tradycji – spotkanie II: Rzeźba

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza na cykl spotkań edukacyjnych dla dorosłych

Etno Młyn. Energia z tradycji
spotkanie II: Rzeźba

Rzeźba – to temat drugiego spotkania cyklu Etno Młyn. Energia z tradycji. Twórcami rzeźbionych figur ludowych byli niegdyś zarówno mieszkańcy wsi, jak i majstrzy z małych miasteczek – pasterze rzeźbiący kozikiem figurki i laski, twórcy masek obrzędowych, kukiełek do ludowego teatru, czy artyści posiadający rozbudowane warsztaty pracujący na zlecenie kościołów. To właśnie z kultem w głównej mierze związane były rzeźby służące społeczności wiejskiej. Umieszczano je w kapliczkach, na krzyżach, w domowych ołtarzykach. Modlono się do nich, otaczano szacunkiem, ozdabiano kwiatami. Dopiero w latach powojennych tematyka rzeźb wiejskich uległa poszerzeniu. Obok świątków pojawiły się figury obrazujące życie na wsi, komentujące wydarzenia społeczne, zwierzęta domowe, ptaki.

Najbliższe zajęcia Etno Młyn to spotkanie ze słupskim rzeźbiarzem Antonim Wilmą. W środowisku twórców naszego regionu znany jest ze swoich drewnianych ptaszków – wilg, sikorek, bocianów
i wielu innych form odzwierciedlających wiernie poszczególne gatunki ptactwa. Poznamy tajemnice jego warsztatu rzemieślniczego. Pod jego okiem, z pomocą piły i dłut, uchwycimy
w drewnie sylwetki ulubionych ptaków.

W czasie spaceru po ekspozycji etnograficznej poznamy obiekty muzealne z dziedziny rzeźby ludowej oraz muzealną ptaszarnię, ukrytą na co dzień w zaciszu magazynu.

termin: 4-5 listopada 2023 roku, godz. 11:00-16:00
miejsce: Młyn Zamkowy w Słupsku
koszt: 70,00 zł (w tym instruktor, materiały i poczęstunek)
prowadzenie warsztatów rzeźbiarskich: Antoni Wilma
oprowadzanie po wystawach: Magdalena Lesiecka
zapisy: Magdalena Lesiecka pod numerem telefonu: 795 100 274

Serdecznie zapraszamy!