Wpływ ikonografii katolickiej na ukraińskie ikony epoki kozackiej

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład z historii sztuki w ramach Forum Sztuki i Artystów, pt.
Wpływ ikonografii katolickiej na ukraińskie ikony epoki kozackiej.

Wykład poświęcony jest ukraińskiej sztuce sakralnej XVII-XVIII wieku. Przez obrazy i symbole tej sztuki manifestowały się idee niepodległości narodowej, tożsamości i jednoczącej roli chrześcijaństwa. Za pomocą sztuki  wartości estetyczne i duchowe przetransportowane zostały przez Europę do Ukrainy.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 11 lutego 2023 r. w Białym Spichlerzu przy ul. Szarych Szeregów 12 o godzinie 10.00.

Wykład poprowadzi Władysława Diaczenko, wicedyrektorka Chersońskiego Muzeum Sztuki im. Ołeksija Szowkunenki, honorowa działaczka kultury Ukrainy.

Władysława Diaczenko jest historyczką sztuki specjalizującą się w malarstwie XIX i XX wieku, jest też krytyczką sztuki. Czasowo przebywa w Słupsku jako stypendystka Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM Polska, współpracuje ze Słupskim Ośrodkiem Kultury oraz z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.