UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KOLEJNEGO ETAPU ROZBUDOWY MUZEUM

19 października 2022 uroczyście zakończono projekt „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”.

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich, a koordynatorem projektu było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Inwestycja powstała przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Koszt całkowity; 13 962 173,77 zł, Dofinansowanie; 7 576 752,58 zł.

Wydarzenie podsumowujące odbyło się w zagrodzie nr 15 muzeum, gdzie gości przywitały Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Marzenna Mazur oraz Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier. Podczas uroczystości głos zabrał również Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. O szczegółach projektu, realizacji i przebiegu inwestycji opowiedzieli Dawid Gonciarz – kierownik Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oraz Zbigniew Gach – Dyrektor Centrum Kultury Gminy Słupsk.

Wśród gości zaproszonych obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawiciele władz lokalnych, instytucji kultury, stowarzyszeń, instytucji powiatowych i gminnych, regionaliści, historycy, wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Partnerzy projektu: Gmina Słupsk, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oraz Parafia w Bruskowie Wielkim – kościół w Swołowie.

Zakres rzeczowy obejmował:

  1. Remont zabytkowego domu mieszkalnego w Swołowie, działka 29/1 na potrzeby ekspozycji Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.
  2. Remont zabytkowej, szkieletowej stodoły w Swołowie, działka 46/1 Na potrzeby ekspozycji Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
  3. Remont i adaptację zabytkowej czworobocznej zagrody wiejskiej nr 5 w Swołowie gdzie utworzona została ZAGRODA INICJATYW TWÓRCZYCH, obejmująca swym zasięgiem działania o charakterze edukacyjno-kulturalnym mającymi prospołeczny charakter. Adaptacja obejmuje: zabytkowy dom mieszkalny „Przystanek Artystów i Twórców”; stodołę, która pełni rolę świetlicy wiejskiej; budynek bramny, w którym znajduje się remiza strażacka oraz kawiarnia i sklepik z pamiątkami i lokalnymi wyrobami.
  4. Remont zabytkowych organów Christiana Friedricha Voelknera w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Swołowie

Muzeum powiększa się właśnie o kolejne dwa nowe (stare) budynki we wsi i o dwie stałe wystawy: „Swołowo. Historie (nie)oczywiste” autorstwa Dawida Gonciarza oraz „Ludowe rytuały lecznicze na Pomorzu” autorstwa Mikołaja Radomskiego, a Swołowo zyskuje zabytkową czworoboczną zagrodę wiejską nr 5 – Zagrodę Inicjatyw Twórczych Centrum Kultury Gminy Słupsk.

Zdjęcia z uroczystości otwarcia na stronie MKLP.