Witkacy w Muzeum Narodowym w Warszawie

Obrazy Witkacego oraz archiwalia z kolekcji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku eksponowane są w Muzeum Narodowym w Warszawie na wielkiej wystawie czasowej pt.: „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia”, czynnej od 8 lipca do 9 października 2022 roku.

Na wystawie znalazł się olejny, formistyczny obraz p.t. „Jowisz zmieniający się w byka” z 1921 roku, ponadto sześć pastelowych portretów z początku lat trzydziestych XX wieku: „Portret majora Stefana Gałyńskiego”, „Portret Jerzego Burnata”, „Wspólny portret Heleny i Teodora Białynickich-Birulów”, „Portret Janiny Leszczyńskiej”, „Portret Jana Leszczyńskiego” i „Portret Jana Leszczyńskiego jako Robespierre”. Eksponowane są także archiwalia: druki przetworzone przez Witkacego i wysłane powtórnie, karta z informacją o przybyciu Firmy S. I. Witkiewicz, rękopis listu opatrzony pieczęcią lakową do Józefa Jana Głogowskiego wraz z dołączonymi do niego trzema załącznikami – pismami przesłanymi wcześniej artyście t.j. „Zawiadomienie o kursie samochodowym”, „Zaproszenie Klubu Zakopiańskiego na wieczór poświęcony Karolowi Szymanowskiemu”, Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z informacjami o organizowanych przez Wakacyjny Instytut Sztuki odczytach i wystawie Witkacego w Wiśle.

Kuratorzy wystawy Zofia Machnicka i Paweł Polit proponują spojrzenie na twórczość Witkacego w kontekście przemian cywilizacyjnych, społecznych oraz wydarzeń artystycznych I połowy XX wieku, których Witkacy był rejestratorem, a które nie pozostały bez wpływu na jego twórczość. Wystawa prezentuje Witkacego jako artystę wpisującego się w nurty awangardowej sztuki europejskiej i światowej. Podkreśla różnorodne formy jego wypowiedzi nie tylko przez malarstwo czy rysunek, ale także poprzez performans i działania łączące życie ze sztuką.

Twórczość Witkacego zaprezentowana została w zestawieniu z pojedynczymi dziełami twórców międzynarodowej awangardy, wśród których są: Wasilij Kandinsky, Max Ernst, Rudolf Schlichter, Umberto Boccioni i Marcel Duchamp.

Dopełnienie ekspozycji stanowią materiały wideo (filmy autorstwa Augusta Zamoyskiego z udziałem Witkacego), fotografie i archiwalia.

Na wystawie pokazano prawie 500 dzieł Witkacego pochodzących z wielu muzeów i instytucji w Polsce oraz ze zbiorów prywatnych. Pomyślana została ona na zasadzie przeglądu tematów ważnych dla samego artysty, ale także ówczesnych trendów w sztuce nowoczesnej t.j. Kosmologie, Ruch, Ciało, Jedność osobowości, Dada/zdarzeniowość, Wizja pierwotna, Historia, Indywidua (Na tle tajemnicy istnienia).

Wystawa jest bardzo ważnym wydarzeniem kulturalnym przygotowanym z okazji jubileuszu 160-lecia istnienia Muzeum Narodowego w Warszawie.

Na czas wypożyczenia obiektów w Białym Spichlerzu oglądać można obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie pt. “Pocałunek mongolskiego księcia w lodowej pustyni”.