Reakcje pogańskie na Słowiańszczyźnie północno-zachodniej w X-XI stuleciu – wykład

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu wykładów z okazji stulecia muzealnictwa w Słupsku

Rafał Foltyn

wykład pt.

Reakcje pogańskie na Słowiańszczyźnie północno-zachodniej w X-XI stuleciu”

17 kwietnia 2024 w środę o godzinie. 17:00
w Spichlerzu Białym w Sali im. Barbary Zielińskiej

Od początku X stulecia na Słowiańszczyźnie nadbałtyckiej mamy do czynienia z powstaniami Słowian przeciwko próbom narzucenia im obcej władzy (głównie przez Sasów) i militarnymi reakcjami o charakterze polityczno-religijnym. Odpowiedź Słowian na ekspansywną politykę sąsiadów często sprzężona była z kwestiami religijnymi, zwłaszcza w bliskości Bałtyku, gdzie wielobóstwo oficjalnie utrzymywało się do XII wieku i stanowiło o słowiańskiej wolności. W Polsce pierwszych Piastów również doszło do buntu na tym tle w niespełna 70 lat po przyjęciu chrześcijaństwa.

O zbrojnych wystąpieniach Słowian pomiędzy Łabą, Odrą i Wisłą – często związanych z powrotem do dawnych wierzeń, a także o specyfice kulturowej nadbałtyckich plemion, opowie dr Rafał Foltyn (kustosz Działu Edukacji i Promocji MPŚ), pasjonat historii średniowiecznego Pomorza i przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!