„FORTYFIKACJE PRUSKIE I NIEMIECKIE NA WYBRZEŻU BAŁTYKU” – wykład

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na spotkanie z cyklu

„Służby mundurowe, historia i technika”

MARIUSZ WOJCIECHOWSKI

wykład pt.

FORTYFIKACJE PRUSKIE I NIEMIECKIE NA WYBRZEŻU BAŁTYKU”

17 lutego 2024 w sobotę o godz. 12:00
w Spichlerzu Białym w Sali im. Barbary Zielińskiej

Jak pisze Mariusz Wojciechowski „wykład będzie poświęcony głównie XIX-wiecznym fortyfikacjom pruskim i niemieckim położonym na wybrzeżu Bałtyku, zbudowanym do wybuchu I wojny światowej. Architektura militarna z tego okresu powstała w większości na bazie umocnień miejskich: Stralsund, Szczecin, Kołobrzeg, Gdańsk i Królewiec. Fortyfikacje rozbudowywano w szerokim zakresie już od XVIII wieku (np. w Szczecinie), a w XIX wieku przekształcono je w twierdze, które znalazły się pod nadzorem państwowych służb wojskowych. Jednocześnie w XIX wieku powstały nowe umocnienia, niezwiązane z organizmami miejskimi, tylko z portami (chociażby: Świnoujście, Piława i Kłajpeda). Wykład będzie bogato ilustrowany”.

Prelegent od wielu lat zajmuje się XIX-wiecznymi fortyfikacjami pruskimi oraz niemieckimi. Jest współautorem monografii pt. „Twierdza Poznań”, Poznań 2006, autorem mapy historycznej z opisami pt. „Fortyfikacje pruskie i niemieckie 1815-1914. Prowincje wschodnie Prus”, Słupsk 2021 i szeregu tekstów o tematyce „fortecznej”, jak również licznych rysunków w publikacjach militarnych innych autorów.

Wstęp wolny. Zapraszamy.