Ikony architektoniczne Pomorza – plebiscyt

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Biały Spichlerz w Słupsku został nominowany w plebiscycie Gazety Wyborczej na nowe ikony architektoniczne Pomorza. Gazeta Wyborcza organizuje ten plebiscyt w całej Polsce, w ramach corocznej akcji Supermiasta/Superregiony.

Już nominacja w plebiscycie jest dla nas wielkim wyróżnieniem i jesteśmy ogromnie wdzięczni za docenienie naszej pracy w ramach projektu „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I – Spichlerz Biały”.
Zapraszamy do głosowania na Biały Spichlerz w artykule Gazety Wyborczej pod tym adresem.

Cieszymy się ogromnie czytając na temat Białego Spichlerza słowa dr Bartosza Macikowskiego, przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

“Jako że pochodzę ze Słupska, to po pierwsze zwróciły moją uwagę dwie nominacje z tego miasta – Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku oraz Biały Spichlerz w Słupsku. Warto zwrócić uwagę nie tylko na ich architektoniczną formę, ale miastotwórczą rolę. Zwłaszcza dotyczy to Białego Spichlerza, dzięki któremu miasto wróciło nad Słupię. Pojawiły się kładki, bulwary i to jest ogromna wartość tego projektu. Pamiętam, jak ten teren wyglądał ponad 30 lat temu, bo chodziłem do pobliskiego liceum i wówczas było tak, że rzeka płynęła sobie, a miasto było gdzieś obok. Teraz to miejsce zyskało zupełnie nowy wymiar – Biały Spichlerz, zamek, baszta i mury, rzeka i park tworzą całość.”

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Witkacy i ja” – wystawa

W Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku otwarta zostanie wystawa prac laureatów
XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Witkacy i ja”
.

Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.

Ideą konkursu jest popularyzacja twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz zachęcenie młodego pokolenia do poszukiwania inspiracji w dziełach artysty.

Konkurs ma rangę ogólnopolską i przeznaczony jest dla szkół podstawowych oraz średnich. Odrębną kategorię stanowią licea plastyczne. Od wielu lat przyciąga szczególnie uzdolnioną artystycznie młodzież.

W konkursie udział wzięło 41 szkół i placówek kulturalnych z różnych zakątków kraju. Ogółem wpłynęło 454 prace – 301 prac plastycznych i 153 fotografie. Uwarunkowań regulaminowych nie spełniło 8 prac ze względu na nieodpowiedni format.

Komisja w składzie: przewodnicząca Anna Baruk-Bejda – historyk sztuki z Pracowni ds. kolekcji Witkacego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz członkowie: Andrzej Szczepłocki – artysta plastyk, Maciej Tupajka – artysta fotografik, Anna Sujecka – historyk sztuki i pracownik Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Jacek Szuba – prezes Fundacji „Indygo” i słupskiej grupy „Witkacy cacy cacy” dokonała wyboru najciekawszych prac plastycznych i fotograficznych nadesłanych na konkurs. Jak co roku przyznane zostały również nagrody specjalne.

Nad całością spraw organizacyjnych konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku czuwa Wioletta Miś.

Kuratorem wystawy jest Anna Baruk-Bejda z Pracowni ds. kolekcji Witkacego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Wystawę pokonkursową będzie można oglądać od 28 marca do 25 kwietnia 2023 roku w Spichlerzu Richtera w Słupsku.

Gala podsumowująca konkurs odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w ww. Herbaciarni.

Protokół komisji konkursowej.

Konkurs fotograficzny w Klukach

Z okazji roku jubileuszowego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku organizuje konkurs fotograficzny pod nazwą „Kluki w moim obiektywie”. W lato 2023 roku planowane jest wydanie pokonkursowej publikacji.

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Jego Realizatorem Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, będące oddziałem MPŚ.
Celem Konkursu jest utrwalenie w fotografii piękna i specyfiki architektury, krajobrazu, ludzi i przyrody, zaobserwowanych podczas pobytu w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
• Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy, którzy ukończyli 16 lat.

Termin nadsyłania prac: 8 lutego – 31 lipca 2023 r.
Termin ogłoszenia wyników: 7 sierpnia

Przewiduje się następujące nagrody:
I nagroda – o wartości 1000,00 zł
II nagroda – o wartości 700,00 zł
III nagroda – o wartości 500,00 zł
wyróżnienie – o wartości 300,00 zł

Szczegóły, regulamin oraz karta zgłoszenia i zgoda opiekuna niepełnoletniego uczestnika znajdują się na stronie: https://muzeumkluki.pl/aktualnosci/konkurs-fotograficzny/

Kultura z klasą – konkurs dla szkół

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
ogłasza III edycję konkursu

KULTURA Z KLASĄ

przeznaczonego dla uczniów  szkół podstawowych i średnich
uczestniczących w muzealnych zajęciach edukacyjnych

Od środy, 7 września 2022 roku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku będzie przyjmowało zgłoszenia do III edycji konkursu „Kultura z klasą”. Konkurs skierowany jest do grup składających się z uczniów szkół podstawowych lub średnich tj. klas szkolnych, grup świetlicowych, uczestnicy zajęć dodatkowych, np. szkolnych kół zainteresowań, drużyn harcerskich itp. oraz nieformalnych grup młodzieżowych wraz z opiekunem.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie Grup do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz przez jego oddziały: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Zadanie polega na wzięciu udziału w jak największej ilości różnorakich muzealnych zajęć, za co będą przyznawane punkty. III edycja konkursu będzie trwała do 26 maja 2023 roku.

Do konkursu można zgłaszać Grupy przez cały okres trwania konkursu poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia dostępnej niżej. Zgłoszenie może zostać wypełnione przez opiekuna Grupy lub dyrektora placówki, którą reprezentują uczestnicy. Wypełnioną kartę należy przekazać do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku osobiście, drogą pocztową na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk lub elektroniczną na adres: m.switaj@muzeum.slupsk.pl. Każda Grupa wysyła tylko jedno zgłoszenie.

Ogłoszenie wyników oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Jako pierwszy krok udziału w konkursie zapraszamy chętne grupy i opiekunów do wzięcia udziału w lekcji muzealnej „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” przeprowadzanej w ramach wystawy czasowej „Świat Bursztynu”. Ze względu na czas trwania wystawy, lekcja o tym temacie będzie przeprowadzana wyłącznie do 16 września 2022 roku. Jest to wyjątkowa okazja do zaprezentowania uczestnikom oryginalnego Słupskiego Niedźwiadka Szczęścia i zdobycia pierwszych 5 punktów w konkursie „Kultura z Klasą”.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody finansowe:

•              I miejsce – 1000 zł
•              II miejsce – 700 zł
•              III miejsce – 500 zł
•              Wyróżnienie – 200 zł

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta Zgłoszenia

Uroczyste podsumowanie i zakończenie konkursu nastąpi 22 czerwca 2023 roku.

plakat Konkurs Klultura z Klasą 2022