WIELKIE POMORZE. RODY i RODZINY – zapisy na międzynarodowe sympozjum

Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Kaszubski oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na dziewiątą edycję międzynarodowego sympozjum Wielkie Pomorze, tym razem pod hasłem Rody i rodziny, które odbędzie się 18-20 października 2023 roku w Słupsku. Dotąd organizowane edycje sympozjum poświęcone były problematyce mitu przestrzeni pomorskiej, tożsamości pomorskiej, kultury artystycznej, problematyce konfesji religijnej, zjawisk socjologicznych, przestrzeni konfliktu i pokoju, dynastii Gryfitów i ostatnio – skandynawskiej obecności kulturowej.

Obecnie zamierzamy zinterpretować znaczenie rodów i rodzin w dziejach i kulturze Pomorza (w obszarze terytorialnym od Królewca do Rostoku), wskazując na postacie najbardziej wybitne i zasłużone. Pragniemy wszakże namysłem objąć także osobowości zapomniane, z różnych powodów przemilczane, na które także warto dzisiaj zwrócić większą uwagę. Ponadto nie chodzi nam jedynie o zajmowanie się jednostkami, ale o rozważanie obecności na Pomorzu rodów i rodzin, po wielekroć zamieszkujących tę krainę kilkaset lat, tworzące skomplikowane związki rodzinne, wyznaniowe czy narodowościowe. Pomorze jest doskonałym przykładem przestrzeni, w której rody i rodziny stawały się niejednolite kulturowe, realizując się w tożsamościach polskich, niemieckich czy kaszubskich, by wymienić choćby te najważniejsze. Można te kwestie omawiać w różnych dyskursach, stąd zaproszenie kierujemy ku literaturoznawcom, historykom, religioznawcom i socjologom, dając otwarte pole do naukowych eksploracji.

W naszych założeniach chcielibyśmy zaprezentować nie tylko dyskurs akademicki, ale i również głosy środowisk pozanaukowych. Stąd nasze Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe mogą się realizować także za pomocą pokazów filmowych, spotkań autorskich, koncertów lub ekspozycji sztuki.

Opłata konferencyjna sympozjum wynosi 400 zł, dla doktorantów 200 zł, dla uczestników zagranicznych 100 Euro. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie i uczestnictwo w imprezach towarzyszących, nie pokrywają natomiast kosztów podróży. Planujemy ogłoszenie drukiem referatów w recenzowanej książce pokonferencyjnej. Na zgłoszenie tematu i krótkiego planu wystąpienia czekamy do końca czerwca 2023 roku pod adresem: danielkalinowski@op.pl

z pozdrowieniami
prof. dr hab. Daniel Kalinowski
tel. cell: +48506286655

XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska “Pamięć krajobrazu pogranicza”

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

serdecznie zaprasza na 

XVI Konferencję Kaszubsko-Pomorską

“Pamięć krajobrazu pogranicza”

w dniach 5-6 grudnia 2022 roku
w Białym Spichlerzu

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza), Uniwersytetem Wrocławskim (Pracownia Badań Krajobrazu) i Instytutem Kaszubskim organizuje interdyscyplinarną konferencję poświęconą procesom kształtowania i przemian krajobrazu kulturowego pograniczy.

Zaprosiliśmy kulturoznawców, antropologów kultury, literaturoznawców, językoznawców, geografów kultury, socjologów oraz ekspertów innych dziedzin, zajmujących się tematyką krajobrazu i kultury pogranicza, do podzielenia się wynikami badań. Pojmując krajobraz jako przestrzenną ramę organizującą pamięć i tożsamość grupy, chcemy przedyskutować jaką narrację o pograniczu generuje współcześnie krajobraz, tj. jaką opowieść o historii i teraźniejszości można odczytać z krajobrazów kulturowych pograniczy.

W przestrzeni nie tylko czytamy czas. Przestrzeń także praktykujemy  (Michel de Certeau), a kształtując krajobraz projektujemy przyszłość. Wychodząc od Pomorza jako modelu laboratorium modi co-vivendi (Zygmunt Bauman) kształtowania relacji międzykulturowych na pograniczu, zapraszamy badaczy innych pograniczy do wspólnego namysłu nad zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy pamięcią, przestrzenią a tożsamością. 

Serdecznie zapraszamy.

Poniżej program konferencji.