XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Witkacy i ja” – wystawa

W Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku otwarta zostanie wystawa prac laureatów
XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Witkacy i ja”
.

Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.

Ideą konkursu jest popularyzacja twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz zachęcenie młodego pokolenia do poszukiwania inspiracji w dziełach artysty.

Konkurs ma rangę ogólnopolską i przeznaczony jest dla szkół podstawowych oraz średnich. Odrębną kategorię stanowią licea plastyczne. Od wielu lat przyciąga szczególnie uzdolnioną artystycznie młodzież.

W konkursie udział wzięło 41 szkół i placówek kulturalnych z różnych zakątków kraju. Ogółem wpłynęło 454 prace – 301 prac plastycznych i 153 fotografie. Uwarunkowań regulaminowych nie spełniło 8 prac ze względu na nieodpowiedni format.

Komisja w składzie: przewodnicząca Anna Baruk-Bejda – historyk sztuki z Pracowni ds. kolekcji Witkacego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz członkowie: Andrzej Szczepłocki – artysta plastyk, Maciej Tupajka – artysta fotografik, Anna Sujecka – historyk sztuki i pracownik Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Jacek Szuba – prezes Fundacji „Indygo” i słupskiej grupy „Witkacy cacy cacy” dokonała wyboru najciekawszych prac plastycznych i fotograficznych nadesłanych na konkurs. Jak co roku przyznane zostały również nagrody specjalne.

Nad całością spraw organizacyjnych konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku czuwa Wioletta Miś.

Kuratorem wystawy jest Anna Baruk-Bejda z Pracowni ds. kolekcji Witkacego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Wystawę pokonkursową będzie można oglądać od 28 marca do 25 kwietnia 2023 roku w Spichlerzu Richtera w Słupsku.

Gala podsumowująca konkurs odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w ww. Herbaciarni.

Protokół komisji konkursowej.