VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska

5,00 

VI tom cyklu jest kontynuacją poprzednich sesji naukowych. Jej głównym tematem jest zachodniopomorskie nazewnictwo, które przetrwało pod wielowiekowym płaszczem kultury germańskiej i języka niemieckiego, a niesie treści wprost wskazujące na pierwotnych mieszkańców regionu.

Opis

VI tom cyklu jest kontynuacją poprzednich sesji naukowych. Jej głównym tematem jest zachodniopomorskie nazewnictwo, które przetrwało pod wielowiekowym płaszczem kultury germańskiej i języka niemieckiego, a niesie treści wprost wskazujące na pierwotnych mieszkańców regionu.

Tytuły referatów:

Ewa Rzetelska – Feleszko, Słowiańskie nazewnictwo Pomorza Środkowego
Wojciech Łysiak, Słowiańskie nazwy miejscowe w rejonie Koszalina
Aleksandra Belchnerowska, Nazewnictwo Pomorza a jego krajobraz
Witold Mańczak, Nazwa „słowiński”
Jerzy Duma, Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego związane z rdzeniem *borkЪ `las`
Andrzej Chudziński, Sposoby adaptacji słowiańskich nazw geograficznych ziemi białogardzkiej w języku niemieckim
Wojciech Skóra, Nazwy miejscowości powiatów słupskiego, lęborskiego i bytowskiego w badaniach Konsulatu RP w Szczecinie w 1929 roku
Edward Breza, Nazwiska równe nazwom miejscowości z Pomorza Środkowego
Magdalena Bonowska, Robert Holsten – badacz zachodniopomorskiej toponomastyki
Zenon Romanow, Nazwy ulic Słupska w XX wieku
Tomasz Siemiński, Toponomastyka w dawnym folklorze Pomorza Zachodniego
Karol Walczak, Jezioro Miedwie – nazwa, historia, tradycja
Hieronim Rybicki, Proces likwidacji niemieckiego nazewnictwa miejscowego na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej
Jerzy Sierociuk, Onomastyka w kaszubskiej pieśni ludowej na tle ogólnopolskim
Zygmunt Szulika, Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde In Stettin a kwestia początków badań nad słowiańszczyzną i kaszubszczyzną

Informacje dodatkowe

Autor/Redakcja

Wojciech Łysiak

Rok wydania

2001

Liczba stron

185

Oprawa

miękka

Może spodoba się również…