V Konferencja Słowińsko-Kaszubska

5,00 

Materiały z konferencji, która odbyła się w Rowach 4-5 września 1998 r.

Opis

Materiały z konferencji, która odbyła się w Rowach 4-5 września 1998 r.

Tytuły referatów:

W. Łysiak, Rozwój zainteresowań ludoznawczych na Pomorzu Zachodnim do 1939 roku
A. Szczepaniak, Wizerunek Synonii von Borcke w kulturze dawnych Pomorzan
M. Kwaśkiewicz, Mityczna konstrukcja ludowych podań o zachodniopomorskich rodach
P. Andrusieczko, Zaklinanie słońca? Słupskie święto „zakręconego toru”
W. Kuligowski, Zaklinanie zła. Pomorskie krzyże pokutne
M. Bonowska, Kult zmarłych na wsi zachodniopomorskiej przełomu XIX i XX wieku
T. Siemiński, Góra Zamkowa w Bytowie źródłem folklorystycznej inspiracji
A. Jełowicki, Otto von Bismarck w zachodniopomorskiej anegdocie
V. Tkacz, Życie codzienne wsi nad jeziorem Gardno i Łebsko do roku 1939
Z. Machura, Kultura duchowa i społeczna ludności pochodzenia polskiego na terenie powiatu słupskiego w latach 1890-1945
W. Skóra, Konsulat RP w Szczecinie wobec ludności kaszubskiej powiatów bytowskiego i lęborskiego w latach 1925-1939
W. Mańczak, Skąd przyszli Kaszubi?
A. Giza, Panslawizm rosyjski XIX wieku a kwestia odrębności kaszubskiej
J. Kopydłowski, Problemy narodowościowe na ziemi bytowskiej po 1945 roku
H. Rybicki, Sytuacja ludnościowa gmin nad jeziorami Gardno i Łebsko w świetle pierwszego powojennego spisu ludności
I. Karwowska, Historia osadnictwa lat 1945-1958 i procesy adaptacyjne we wsi Dziadowo, Gm. Gryfice
C. Obracht – Prądzyński, Obraz Niemców i dziedzictwa niemieckiego na Pomorzu w kulturze kaszubskiej
J. Kuźniar, Polszczyzna mówiona, a procesy integracji językowej na ziemi człuchowskiej po 1945 roku
M. Trawińska, Frazeologia słowińska
A. Sakson, Znaczenie kultury ludowej w procesie kształtowania się tożsamości regionalnej
E. Szalewska, Regionalizm w ludowej architekturze ludowej na Pomorzu Zachodnim (przykład województwa słupskiego)
U. Dalska – Sienkiewicz i J. Sienkiewicz, Relikty chałup bezkominowych na Pomorzu Środkowym
H. Ostrowska – Wójcik i H. Soja, Dzieje muzealnictwa typu skansenowego na Pomorzu Zachodnim

Informacje dodatkowe

Autor/Redakcja

Wojciech Łysiak

Rok wydania

1998

Nakład

800

Liczba stron

240

Oprawa

miękka

Może spodoba się również…