Reakcje pogańskie na Słowiańszczyźnie północno-zachodniej w X-XI stuleciu – wykład

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu wykładów z okazji stulecia muzealnictwa w Słupsku

Rafał Foltyn

wykład pt.

Reakcje pogańskie na Słowiańszczyźnie północno-zachodniej w X-XI stuleciu”

17 kwietnia 2024 w środę o godzinie. 17:00
w Spichlerzu Białym w Sali im. Barbary Zielińskiej

Od początku X stulecia na Słowiańszczyźnie nadbałtyckiej mamy do czynienia z powstaniami Słowian przeciwko próbom narzucenia im obcej władzy (głównie przez Sasów) i militarnymi reakcjami o charakterze polityczno-religijnym. Odpowiedź Słowian na ekspansywną politykę sąsiadów często sprzężona była z kwestiami religijnymi, zwłaszcza w bliskości Bałtyku, gdzie wielobóstwo oficjalnie utrzymywało się do XII wieku i stanowiło o słowiańskiej wolności. W Polsce pierwszych Piastów również doszło do buntu na tym tle w niespełna 70 lat po przyjęciu chrześcijaństwa.

O zbrojnych wystąpieniach Słowian pomiędzy Łabą, Odrą i Wisłą – często związanych z powrotem do dawnych wierzeń, a także o specyfice kulturowej nadbałtyckich plemion, opowie dr Rafał Foltyn (kustosz Działu Edukacji i Promocji MPŚ), pasjonat historii średniowiecznego Pomorza i przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

SECESJA BELGIJSKA W POLSCE I NIE TYLKO. HENRY VAN DE VELDE – wykład

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na spotkanie z cyklu

„Forum sztuki i artystów – wykłady z historii sztuki”

Lucjan Hanak

wykład pt.

SECESJA BELGIJSKA W POLSCE I NIE TYLKO. HENRY VAN DE VELDE

20 kwietnia 2024 w sobotę o godz. 10:00
w Spichlerzu Białym w Sali im. Barbary Zielińskiej

Wstęp wolny.

Jak pisze Lucjan Hanak „Henry van de Velde (1863-1957), jest belgijskim malarzem, architektem, projektantem mebli, wnętrz, przedmiotów codziennego użytku i pedagogiem. Studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii oraz malarstwo w Paryżu gdzie zaprzyjaźnia się z postimpresjonistami. Jest przedstawicielem secesji. W latach 1902-1905 dla księżnej Marii Aleksandry von Reuss projektuje sanatorium w Trzebiechowie koło Zielonej Góry. W Saksonii buduje Villę Esche dla przemysłowca w Chemnitz. Następnie w Gerze dla kupca, przemysłowca, mecenasa sztuki i hodowcy storczyków wykonuje Haus Schulenburg i projektuje wnętrza dla Archiwum Fryderyka Nietzschego (Nietzsche-Archiv) w Weimarze w Turyngii. W celu podwyższenia poziomu artystycznego młodych pokoleń od 1908 pracuje dla księcia Harry’ego von Kesslera w Weimarze, dla którego buduje Szkołę Sztuk Pięknych, a ponadto Szkołę Rzemiosł. Także w Weimarze tworzy własny Dom pod Wysokimi Topolami (Haus Hohe Pappeln) dla żony, czterech córek i jednego syna. W latach 1920-1926 projektuje muzeum sztuki nowoczesnej Kröller-Müller w Otterlo w Holandii dla kolekcji Helene Kröller-Müller i Antona Kröllera. W 1925 otrzymuje stanowisko profesora na Uniwersytecie w Gandawie. Bierze udział w światowej wystawie pt. „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937. Po wojnie

mieszka w Zurychu w Szwajcarii. Wymienione niemieckie wille są muzeami.

Wstęp bezpłatny do zamku 11 kwietnia

Ze względu na wyjazd szkoleniowy pracowników muzeum,
11 kwietnia 2024 roku czwartek)
udostępniony do zwiedzania będzie jedynie
Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku.

W tym dniu wstęp do zamku na wystawy stałe i czasowe będzie BEZPŁATNY!
Zapraszamy też do zwiedzania bezpłatnie najnowszej wystawy jubileuszowej
“100 lat muzealnictwa w Słupsku”.

𝗚𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝘆 𝗼𝘁𝘄𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 zamku:
10:00 – 16:00 (ostatnie wejście o godz. 15:00)

W tym dniu sklepiki muzealne będą zamknięte.
Młyn Zamkowy i Biały Spichlerz będzie nieczynny.

100 lat muzealnictwa w Słupsku. Wystawa jubileuszowa 1924-2024

Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego Marzenna Mazur zaprasza na otwarcie wystawy

100 lat muzealnictwa w Słupsku
Wystawa jubileuszowa 1924-2024

które odbędzie się w środę 10 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00 w  Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Wystawa ukazuje powstanie i rozwój słupskiego muzealnictwa: od Heimatmuseum w Stolp in Pommern, poprzez Muzeum Miejskie w polskim Słupsku, po Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz jego oddziały: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie.

Pierwsza część wystawy poświęcona jest powstałemu w 1924 roku w Nowej Bramie Heimatmuseum (Muzeum Regionalnemu). Zachowane eksponaty z jego zbiorów prezentowane są do dziś na wystawach stałych. Dzięki zgromadzonym zdjęciom zwiedzający będą mogli zajrzeć do wnętrz Heimatmuseum i do zachowanych ksiąg inwentarzowych oraz zobaczyć wybrane muzealia. Dla miłośników historii i topografii miasta autorzy wystawy, Katarzyna Pągowska i Robert Kupisiński, przygotowali małą niespodziankę.

Druga część wystawy ukazuje historię polskiego muzealnictwa w Słupsku po 1945 roku, od Muzeum Miejskiego do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, otwartego w 1965 roku w odbudowanym Zamku Książąt Pomorskich. W miarę upływu czasu muzeum się rozbudowywało i poszerzało swoją ofertę, dlatego nie jest możliwe ukazanie całego spektrum jego działalności. W 1948 roku słupskie muzeum mieściło się w jednym budynku, Nowej Bramie, dziś zajmuje siedem budynków oraz posiada wspomniane dwa obszerne oddziały terenowe.

Trzecia część wystawy obejmuje przegląd działalności wystawienniczej, naukowej i popularyzatorskiej muzeum i jego oddziałów przez pryzmat plakatów i drobnych wydawnictw. Niegdyś służyły informowaniu o wydarzeniach, dziś stanowią – nierzadko jedyną – pamiątkę po nich.

Wystawa będzie czynna do 9 czerwca 2024 roku.

Serdecznie zapraszamy!

MJR HENRYK DOBRZAŃSKI, PS. HUBAL – CZAS POKOJU I CZAS WOJNY

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na spotkanie z cyklu

„Służby mundurowe, historia i technika”

Mjr rez. Andrzej Liberek

wykład pt.

MJR HENRYK DOBRZAŃSKI, PS. HUBAL – CZAS POKOJU I CZAS WOJNY

6 kwietnia 2024 w sobotę o godz. 12:00
w Spichlerzu Białym w Sali im. Barbary Zielińskiej

Wstęp wolny

Jak pisze mjr rez. Andrzej Liberek, „Major Henryk Dobrzański, ps. „Hubal”, urodzony w 1897r. był oficerem kawalerii Wojska Polskiego, a także sportowcem i polskim «zagończykiem», dowódcą Oddziału Wydzielonego, Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej w 1939 r. nigdy nie złożył broni i nie zdjął munduru, do końca dochował przysięgi wojskowej. Jako żołnierz był w służbie od roku 1914 do 1940, początkowo w armii austriacko – węgierskiej; później w Legionach Polskich, a następnie w Wojsku Polskim. Był także związany z Pomorzem, stacjonował w 2 Pułku Strzelców Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim, jak również w latach 1922-1923 był słuchaczem Centralnej Szkoły Jazdy w Grudziądzu, gdzie rozpoczął karierę hippiczną, krajową i międzynarodową. W oddaniu i poświeceniu dla Polski potrafił zignorować rozkazy swoich przełożonych, przez co mógł być kontrowersyjnie postrzegany. Zginął w walce z okupacyjnymi wojskami Niemiec hitlerowskich w dniu 30 kwietnia 1940 r. na kielecczyźnie pod Anielinem k. Opoczna. Miejsce jego pochówku nie jest do dziś ujawnione”.

Wesołych świąt! Wielkanocne godziny otwarcia muzeum

Wraz z życzeniami informujemy, że muzeum w dni świąteczne będzie pracować następująco:
⭐️ 29 marca — 10:00-14:00 (ostatnie wejście o 13:00)
⭐️ 30 marca — NIECZYNNE
⭐️ 31 marca — NIECZYNNE
⭐️ 1 kwietnia — 12:00-16:00 (ostatnie wejście o 15:00)

Wykłady jubileuszowe z okazji 100 lat muzealnictwa w Słupsku – Groteskowo-absurdalna polska szkoła plakatu

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na

drugi z cyklu wykładów z okazji „100 lat muzealnictwa w Słupsku”

pt. „Groteskowo-absurdalna polska szkoła plakatu”

prowadzący Lucjan Hanak

3 kwietnia 2024 (środa), godz. 17.00
Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12

Wstęp wolny

Jak pisze Lucjan Hanak „w słupskim muzeum znajduje się 200 plakatów o tematyce groteskowo – absurdalnej z lat 1973-2015. Groteska to wizualne połączenie dwóch bytów w jedną całość np. postaci i zwierzęcia, albo zwierzęcia i architektury, itp. W plakacie filmowym groteska występuje poprzez artystyczne złączenie dwóch różnych klatek filmowych. Wyczekiwanie na taką scenę to podobnie jak w teatrze absurdu czekanie na Godota w spektaklu Samuela Becketta. Na spotkaniu omawiane będą plakaty do filmów, spektakli, wystaw, cyrku i instytucji. Ich autorami są artyści, którzy ukończyli wyższe uczelnie plastyczne: Andrzej Pągowski, Mieczysław Wasilewski, Marian Nowiński, Wiesław Wałkuski, Roman Kalarus i inni. Cyfrowy pokaz 60 slajdów umożliwi poznanie tego ciekawego zjawiska w sztuce polskiej. Groteskowo – absurdalny zbiór powstał dzięki darom kolekcjonerów, instytucji i artystów z: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Gdyni i Słupska. Na wykładzie zostanie zaprezentowany katalog zbiorów prezentujący to zjawisko w sztuce wraz z jego genezą.

„Jare Gody / Rezurekcja” spektakl

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

serdecznie zaprasza na spektakl

„Jare Gody / Rezurekcja”

w wykonaniu grupy teatralnej KREJZOLE

działającej w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Słupsku

Spektakl zostanie zaprezentowany dwukrotnie:
22 i 27 marca 2024 r. o godzinie 11.00 w Białym Spichlerzu

WSTĘP WOLNY!

„Jare Gody/ Rezurekcja”, to siódmy spektakl w dorobku grupy teatralnej KREJZOLE, działającej w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Słupsku. Tworzą ją aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym.

Tym razem KREJZOLE pragną zaprosić słupszczan w poetycko-muzyczną podróż do czasów pogańskich i wczesnochrześcijańskich, podczas której spotkają się na scenie postaci ze słowiańskiego folkloru i stron Nowego Testamentu. A wszystko po to, aby jeszcze dokładniej objaśnić widzom genezę rodzimych tradycji wielkanocnych.

Spektakl trwa około 30 minut, a zaraz po nim wespół z widzami spróbujemy odkodować znaczenie niektórych użytych w przedstawieniu figur i symboli. Wręczymy także kilka gratisów, dotyczących grupy teatralnej KREJZOLE.

Serdecznie zapraszamy!

„Witkacy i ja”. XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny – wystawa

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na wystawę prac laureatów XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Witkacy i ja”. 

Organizatorami wystawy są Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku – współorganizatorzy konkursu.

 Ideą konkursu jest popularyzacja twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz zachęcenie młodego pokolenia do poszukiwania inspiracji dla własnej twórczości w dziełach artysty.

 W konkursie udział wzięło 21 szkół i placówek kulturalnych. Ogółem wpłynęło 335 prac – 211 prac plastycznych i 124 fotografie.

 Komisja  dokonała wyboru najciekawszych prac plastycznych i fotograficznych nadesłanych na konkurs, które rozpatrywano w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły średnie i licea plastyczne. Jak co roku przyznane zostały również nagrody specjalne: nagroda Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku, nagroda Prezydenta Miasta Słupska, nagroda Prezesa Fundacji „Indygo” i Słupskiej Grupy „Witkacy cacy cacy” oraz nagroda Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej PO i W NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

 Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.

 Koordynatorem konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku jest Wioletta Miś.

Kuratorem wystawy jest Anna Baruk-Bejda (kustosz z Pracowni ds. kolekcji Witkacego MPŚ) przy współpracy z Vladyslavą Diachenko (historykiem sztuki z MPŚ).

 Wystawę pokonkursową można oglądać od 19  marca do 21 kwietnia 2024 roku w  Spichlerzu Richtera w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy!

 

VII Międzynarodowa Konferencja Witkacowska – „Witkacy – nowe wyzwania”

W 100. rocznicę muzealnictwa w Słupsku oraz 85. rocznicę śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku we współpracy z Instytutem Witkacego w Warszawie organizuje

VII Międzynarodową Konferencję Witkacowską

Temat konferencji brzmi: „Witkacy – nowe wyzwania”.

Opiekę merytoryczną nad konferencją objął Józef Tarnowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja odbędzie się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w dniach 26-28 września 2024 roku w Białym Spichlerzu w sali wernisażowej im. Barbary Zielińskiej.

Organizowana w pięcioletnim cyklu konferencja jest okazją do prezentacji aktualnych wyników badań nad życiem i twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza prowadzonych w kraju i za granicą. Wzorem lat poprzednich zapraszamy do udziału w tym spotkaniu wszystkich zgłębiających tematykę witkacowską.

Przewidziana jest opłata konferencyjna. Szczegółowa kwota oraz informacje zostaną podane już wkrótce.

Kontakt: Anna Baruk-Bejda
e-mail.: anna.bejda@muzeum.slupsk.pl
tel. 59 728 55 23

Etno Młyn. Energia z tradycji – spotkanie V: Pisanka

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza na cykl spotkań edukacyjnych

Etno Młyn. Energia z tradycji
spotkanie V: Pisanka

Od zamierzchłych czasów w różnych kulturach świata uważa się, że jajko to symbol płodności, słońca, metafora życia, odradzania się przyrody, znak związany z wiosennym przesileniem słonecznym. Zgodnie z najstarszymi wierzeniami, sięgającymi czasów przedchrześcijańskich, jajko uważano za praźródło, prapoczątek wszelkiego życia.

W ludowych wierzeniach zwyczaj barwienia i zdobienia jaj w określone wzory solarne, roślinne i nieskończoności stanowił szczególny element praktyk magicznych mających zagwarantować zdrowie, płodność, dorodność ludziom i zwierzętom oraz zapewnić ciągłość świata.

Mimo zatarcia się wielu pierwotnych znaczeń, zwyczaj zdobienia jajek w okresie wielkanocnym wciąż trwa i cieszy się na Pomorzu niegasnącym zainteresowaniem.

Tym razem w czasie spotkania Etno Młyn. Energia z tradycji poznamy różnorodne techniki zdobienia jajek wielkanocnych oraz mistrzowskie dzieła w zakresie pisankarstwa twórczyń i twórców naszego regionu.  

Pod okiem kontynuatorek tej żywej tradycji stworzymy pisanki batikowe oraz oklejanki sitowiem.

termin: 16-17 marca 2024 roku, godz. 10:00-15:00
miejsce: Młyn Zamkowy w Słupsku

prowadzenie warsztatów pisankarskich: Magdalena Lesiecka, Jadwiga Nowak
opowieść o tradycjach wielkanocnych: Magdalena Lesiecka
koszt: 80,00 zł (w tym materiały i poczęstunek)
zapisy: Magdalena Lesiecka
pod numerem telefonu: 795 100 274 lub mailowo: magdalena.lesiecka@muzeum.slupsk.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wykłady jubileuszowe z okazji 100 lat muzealnictwa w Słupsku – Obecność antyku

Pierwszy z cyklu wykładów z okazji stulecia muzealnictwa w Słupsku

Obecność antyku

13 marca 2024 (środa), godz. 17.00
Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12

Antyk grecko-rzymski to jeden z filarów kultury zachodnioeuropejskiej, mniej lub bardziej obecny w kolejnych epokach, także w czasach nam współczesnych. Nawiązania do mitów greckich i rzymskich oraz do antycznych form artystycznych omówione zostaną głównie na przykładzie wybranych dzieł sztuki, rzemiosła i przemysłu artystycznego z naszego muzeum oraz prac Witkacego znajdujących się w innych kolekcjach.

Spotkanie poprowadzi Beata Zgodzińska (kustosz Działu Historyczno-Artystycznego oraz opiekun kolekcji Witkacego), która od czasów pracy magisterskiej napisanej w 1987 roku ze szczególną przyjemnością wynajduje różne nawiązania do antyku. Wykład będzie bogato ilustrowany.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!