Dziwna obecność – wymiana kulturowa między Europą a Japonią na przykładzie sztuki XIX i przełomu XX/XXI wieku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza Na wykład w ramach cyklu „Forum sztuki i artystów”

„Dziwna obecność – wymiana kulturowa między Europą a Japonią na przykładzie sztuki XIX i przełomu XX/XXI wieku”

9 grudnia 2023 (sobota), godz. 10:00
Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12

Przez około dwieście lat, w wyniku polityki rodu Tokugawa, porty japońskie pozostawały zamknięte dla obcych statków. Handel i kontakty między światem wschodnim a zachodnim odbywały się wyłącznie dzięki grupce holenderskich kupców, którzy otrzymali pozwolenie na osiedlenie się na niewielkiej wyspie o nazwie Dejima w pobliżu Nagasaki. Kiedy w połowie XIX wieku do Japonii docierają amerykańskie statki kapitana Perry’ego, rząd japoński zostaje zmuszony do zakończenia polityki izolacji i otwarcia portów. Od tego momentu następuje szybki wzrost znaczenia Japonii na arenie międzynarodowej, szerokim strumieniem zaczynają do Europy napływać wyroby japońskich rzemieślników, takie jak: tkaniny, wachlarze, porcelana oraz przedmioty z laki. Można je było oglądać na „Wystawie światowej 1867” w Paryżu, gdzie Japonia po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowała swój pawilon.

Kontakt ze sztuką japońską poprzez sprowadzane do Europy grafiki ukiyo-e nie pozostał bez wpływu na artystów, którzy zafascynowani wschodnią estetyką, poruszanymi tematami oraz nowatorskim sposobem konstruowania przestrzeni, próbowali naśladować japońskich artystów, adaptując rozwiązania do swoich prac, jednocześnie twórczo je przetwarzając. Inni pozostawali pod urokiem dalekowschodnich obiektów – kimon, wachlarzy, parawanów, chętnie używając ich jako rekwizyty. Elementy japońskie wykorzystują James McNeill Whistler, Édouard Manet, Claude Monet, Henri de Toulouse-Lautrec i inni artyści.

„Modzie na japonizm” w Europie z 2 poł. XIX wieku zostanie przeciwstawione zjawisko współczesne – włączanie elementów kultury europejskiej w sztukę i popkulturę japońską. Na wykładzie w sposób skrótowy omówione zostaną takie zjawiska, jak: visual kei, styl lolita oraz japońskie animacje.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Czepiel (adiunkt Działu Historyczno-Artystycznego słupskiego muzeum, absolwentka zabytkoznawstwa i muzealnictwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

GARNIZON SŁUPSK 1945-1970 – wykład

WYKŁAD ODWOŁANY

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na spotkanie z cyklu

„Służby mundurowe, historia i technika”

Sławomir Janeda

wykład pt.
GARNIZON SŁUPSK 1945-1970

w sobotę, 2 grudnia 2023 o godzinie 12:00
w Spichlerzu Białym
w Sali im. Barbary Zielińskiej

Wstęp wolny

Jak pisze Sławomir Janeda, „do pierwszej połowy XVIII wieku na terenie grodu nad Słupią, jednostki wojskowe stacjonowały okresowo co było spowodowane prowadzonymi działaniami wojennymi. Od drugiej połowy XVIII w. miasto Słupsk już na stałe zostało związane z wojskiem. Szczególnymi regimentami, które splotły swoją historię z miastem stały się: pułk huzarów Wilhelma Sebastiana von Bellinga, późniejszy 5 Pułk Huzarów im. Księcia Blüchera von Wahlstatt (Pomorski), a po II wojnie światowej: 9 Łużycki Pułk Czołgów Średnich, następnie 16 Dnowsko – Łużycki pułk czołgów średnich, a także 34 pułk piechoty, kolejno 34 Budziszyński zmotoryzowany pułk piechoty oraz 34 Budziszyński pułk desantowy.

Baza koszarowa, która powstała w drugiej połowie XIX w. i w latach trzydziestych XX w., przetrwała do czasów współczesnych. Oczywiście przeznaczenie części obiektów jest dzisiaj inne, tym niemniej odnowione budynki stanowią na mapie słupskich zabytków bardzo ciekawe obiekty pod względem architektonicznym, jak również kulturowym”.

Zrozumieć nienapisane. Symbolika nagrobków żydowskich – wykład

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza na wykład z cyklu
„Forum sztuki i artystów”

Zrozumieć nienapisane.
Symbolika nagrobków żydowskich.

18 listopada 2023 (sobota), godz. 10:00
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Biały Spichlerz
Sala im. Barbary Zielińskiej

Żydowska sztuka sepulkralna rozwijała się na ziemiach polskich przez setki lat. Pozostało po niej wiele przykładów, wśród których dużą uwagę przykuwają różnorodne motywy ikonograficzne. Na wykładzie omówiona zostanie przede wszystkim symbolika płaskorzeźb występujących na tradycyjnych nagrobkach żydowskich, czyli macewach – pionowo ustawionych płytach nagrobnych. Bogactwo motywów dekoracyjnych występujących na kamieniach nagrobnych, czerpiących nie tylko z judaizmu, ale także przejętych ze sztuki chrześcijańskiej, nastręcza często problemów interpretacyjnych. Na zajęciach zostanie przedstawiona próba wyjaśnienia ich znaczeń. Uzupełnieniem będzie omówienie przykładów nagrobków nietradycyjnych, pojawiających się na grobach zasymilowanych Żydów.

Materiałem ilustracyjnym wykładu będą fotografie wykonane przede wszystkim na cmentarzach żydowskich znajdujących się na terenie Polski.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Pągowska (kustosz Działu Historyczno-Artystycznego MPŚ).

Wstęp wolny.
Zapraszamy serdecznie.

Etno Młyn. Energia z tradycji – spotkanie II: Rzeźba

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza na cykl spotkań edukacyjnych dla dorosłych

Etno Młyn. Energia z tradycji
spotkanie II: Rzeźba

Rzeźba – to temat drugiego spotkania cyklu Etno Młyn. Energia z tradycji. Twórcami rzeźbionych figur ludowych byli niegdyś zarówno mieszkańcy wsi, jak i majstrzy z małych miasteczek – pasterze rzeźbiący kozikiem figurki i laski, twórcy masek obrzędowych, kukiełek do ludowego teatru, czy artyści posiadający rozbudowane warsztaty pracujący na zlecenie kościołów. To właśnie z kultem w głównej mierze związane były rzeźby służące społeczności wiejskiej. Umieszczano je w kapliczkach, na krzyżach, w domowych ołtarzykach. Modlono się do nich, otaczano szacunkiem, ozdabiano kwiatami. Dopiero w latach powojennych tematyka rzeźb wiejskich uległa poszerzeniu. Obok świątków pojawiły się figury obrazujące życie na wsi, komentujące wydarzenia społeczne, zwierzęta domowe, ptaki.

Najbliższe zajęcia Etno Młyn to spotkanie ze słupskim rzeźbiarzem Antonim Wilmą. W środowisku twórców naszego regionu znany jest ze swoich drewnianych ptaszków – wilg, sikorek, bocianów
i wielu innych form odzwierciedlających wiernie poszczególne gatunki ptactwa. Poznamy tajemnice jego warsztatu rzemieślniczego. Pod jego okiem, z pomocą piły i dłut, uchwycimy
w drewnie sylwetki ulubionych ptaków.

W czasie spaceru po ekspozycji etnograficznej poznamy obiekty muzealne z dziedziny rzeźby ludowej oraz muzealną ptaszarnię, ukrytą na co dzień w zaciszu magazynu.

termin: 4-5 listopada 2023 roku, godz. 11:00-16:00
miejsce: Młyn Zamkowy w Słupsku
koszt: 70,00 zł (w tym instruktor, materiały i poczęstunek)
prowadzenie warsztatów rzeźbiarskich: Antoni Wilma
oprowadzanie po wystawach: Magdalena Lesiecka
zapisy: Magdalena Lesiecka pod numerem telefonu: 795 100 274

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM GRYFITUM. Słupsk i Słupia – miasto i rzeka. Podział czy scalenie. Rozwój i uwarunkowania przestrzenne miasta.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
serdecznie zaprasza na wykład z cyklu
„Forum sztuki i artystów”

PROGRAM GRYFITUM.
Słupsk i Słupia – miasto i rzeka. Podział czy scalenie.
Rozwój i uwarunkowania przestrzenne miasta.

28 października 2023 (sobota), godz. 10:00
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Biały Spichlerz
Sala im. Barbary Zielińskiej

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na drugi w tym roku szkolnym wykład z cyklu „Forum sztuki i artystów”, tym razem dotyczący naszego miasta.

Jak pisze autor wykładu „Słupia to naturalna granica lokacyjnego miasta, która przez wieki była historyczną linią obrony i wodną drogą komunikacyjną oraz transportową Słupska. Czy ta naturalna przeszkoda, która utrwalała podział i ograniczała scalenie, może stać się główną osią urbanistyczną Słupska oraz siłą napędową dla rozwoju śródmieścia i obszarów przyległych? „Program Gryfitum” jest propozycją odpowiedzi na wykorzystanie potencjału rzeki dla uwarunkowań i rozwoju przestrzennego miasta”.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Maciejewski.

Wstęp wolny.
Zapraszamy serdecznie.

UWAGA! ATAKUJE WAS »ŻÓŁTY TYGRYS«. FENOMEN PUBLIKACJI HISTORYCZNYCH W PRL-u i III RP – wykład

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na spotkanie z cyklu

„Służby mundurowe, historia i technika”

dr Marcin Prusak

wykład pt.

UWAGA! ATAKUJE WAS »ŻÓŁTY TYGRYS«
FENOMEN PUBLIKACJI HISTORYCZNYCH W PRL-u i III RP

w sobotę, 4 listopada 2023 o godzinie 12:00
w Spichlerzu Białym, w Sali im. Barbary Zielińskiej

Jak pisze dr Marcin Prusak: „»Żółty Tygrys« to seria wydawnicza ukazująca się bez przerwy w latach 1957-1990. Była ona poświęcona działaniom zbrojnym w czasie drugiej wojny światowej. Mottem serii było hasło „Bohaterowie – Operacje – Kulisy” . W cyklu tym wydano około 650 książek, choć liczba ta jest dzisiaj trudna do dokładnego określenia. Publikowanie przez lata „Żółtych Tygrysów” było swoistym fenomenem wydawniczym. Część z nich wiązała się z Pomorzem. Książki pojawiały się na rynku w nakładach 100, 200 lub nawet 300 tysięcy egzemplarzy. W zasadzie wszystkie książeczki cieszyły się ogromnym powodzeniem i błyskawicznie znikały z kiosków „Ruch” co spowodowało, iż w dużej mierze przyczyniły się do ukształtowania wyobrażenia o II wojnie światowej u starszego i średniego pokolenia Polaków”. Prelegent jest jednocześnie kolekcjonerem publikacji, które będą prezentowane na wykładzie.

Wstęp wolny.

Wystawa rysunku i malarstwa Kingi Zaborowskiej – Sen

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza na otwarcie
wystawy „Rysunku i malarstwa Kingi Zaborowskiej – SEN”.

23 października 2023 roku o godz. 19.00
w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera, Słupsk – Rynek Rybacki 1.

Kinga Zaborowska to rodowita słupszczanka, projektantka wnętrz, malarka i pedagog. Dzięki licznym studiom i zainteresowaniom zdobyła szereg umiejętności pozwalających swobodnie się poruszać i łączyć różne techniki artystyczne. Ostatecznie najbardziej odpowiada jej malarstwo olejne i rysunek kredką.

Wystawa prac rysunkowych i malarskich SEN to projekt artystyczny, w którym udział wzięli przyjaciele artystki i nieznajomi, którzy przesłali jej swoje „śpiące“ zdjęcia. Nadesłano ponad 30 fotografii a efekty pracy Kingi Zaborowskiej będzie można zobaczyć na wystawie.

Na spotkaniu autorka opowie nam również o swoich inspiracjach oraz wprowadzi w świat swoich zainteresowań, pasji i emocji.

Dodatkowo na wystawie znajdzie się praca Katarzyny Tomasiak jako zapowiedź przyszłej wystawy.

Wystawa będzie czynna do 8 stycznia 2024 roku.

HISTORIA ZAPOMNIANEGO LOTNISKA. LOTNICTWO W KOSZALINIE 1912-1945 – wykład

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
zaprasza na spotkanie z cyklu

„Służby mundurowe, historia i technika”

Mateusz Kabatek

wykład pt.

HISTORIA ZAPOMNIANEGO LOTNISKA. LOTNICTWO W KOSZALINIE 1912-1945

w sobotę, 14 października 2023 o godzinie 12:00
w Spichlerzu Białym

Wstęp wolny

Jak pisze Mateusz Kabatek, „kto obecnie kojarzy Koszalin z lotniskiem, szkołą pilotów i fabryką samolotów? Dzisiejsi mieszkańcy naszego regionu w większości nie zdają sobie sprawy, jak ważnym miejscem na lotniczej mapie Europy było to pomorskie miasto. Tymczasem podczas I wojny światowej na terenie przy dzisiejszej ulicy Morskiej w powietrze wzbijały się wojskowe dwupłatowce, a ścieżki wokół okolicznych budynków wypełniały głosy lotników w mundurach kajzerowskiej armii. Nic dziwnego – zakłady LVG, których filia tu działała, były jednym z największych przedsiębiorstw lotniczych na świecie. Wykład pt. „Historia zapomnianego lotniska: Lotnictwo w Koszalinie 1912-1945” przybliży te lata, odkrywając jednocześnie zaskakujące wątki związane z historią Słupska i polskich skrzydeł. Pora zatem zapiąć pasy i rozpocząć lot w przeszłość!”.

Koncert duetu ProKosz Piano Duo

Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zaprasza na koncert laureatów Estrady Młodych 56. Festiwalu Pianistyki Polskiej
ProKosz Piano Duo
Yehuda Prokopowicz i Eryk Koszela

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Biały Spichlerz
12 października 2023 roku, godz. 17.00


W programie utwory:
Jana Sebastiana Bacha

“Jesus bleibet meine Freude” z Kantaty BWV 147
“Schafe können sicher weiden” z Kantaty BWV 208
Wolfganga Amadeusza Mozarta
Sonata G-dur, KV 357 (1. Allegro)
Franza Schuberta
Fantazja f-moll, D. 940
Sergieja Bortkiewicza
Melodie i Tańce, op. 31 nr 4
Felixa Mendelssohna-Bartholdiego
Andante, Allegro Brillant, op. 92
Hanny Kulenty
Van…

Wstęp bezpłatny.