VII Międzynarodowa Konferencja Witkacowska – „Witkacy – nowe wyzwania”

W 100. rocznicę muzealnictwa w Słupsku oraz 85. rocznicę śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku we współpracy z Instytutem Witkacego w Warszawie organizuje

VII Międzynarodową Konferencję Witkacowską

Temat konferencji brzmi: „Witkacy – nowe wyzwania”.

Opiekę merytoryczną nad konferencją objął Józef Tarnowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja odbędzie się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w dniach 26-28 września 2024 roku w Białym Spichlerzu w sali wernisażowej im. Barbary Zielińskiej.

Organizowana w pięcioletnim cyklu konferencja jest okazją do prezentacji aktualnych wyników badań nad życiem i twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza prowadzonych w kraju i za granicą. Wzorem lat poprzednich zapraszamy do udziału w tym spotkaniu wszystkich zgłębiających tematykę witkacowską.

Przewidziana jest opłata konferencyjna. Szczegółowa kwota oraz informacje zostaną podane już wkrótce.

Kontakt: Anna Baruk-Bejda
e-mail.: anna.bejda@muzeum.slupsk.pl
tel. 59 728 55 23