Skróty na portretach

Skróty stosowane przez Witkacego w sygnaturach na portretach

TYPY PORTRETÓW

Regulaminowe (patrz Regulamin Firmy Portretowej)

 • T.A.
 • T.B.
 • T.B.+d.
 • T.C, C+Co, Et, C+H, C+Co+Et, itp.
 • T.D.
 • T.E
 • T.E+d
 • T.B+E

Spoza regulaminu

 • ND – niedokończony
 • T.U – talent umarł

INNE

 • C – alkohol
 • Co – kokaina
 • Cof – kofeina
 • Cryog – cryogenina
 • Et – eter
 • Eu – eukodal
 • Ępedete – zapisane fonetycznie po polsku un peu de thé (fr.) odrobina herbaty
 • F.ZZ. – fajka z zaciąganiem się
 • Har – harmina
 • her, herb – herbata
 • m – miesiąc
 • m.p. – manu propria (łac.) ręką własną
 • Mesk. Merck – meskalina firmy Merck
 • NΠ – nie piłem alkoholu (towarzyszące liczby określają ilość dni lub miesięcy)
 • NΠher – nie piłem herbaty (towarzyszące liczby określają ilość dni)
 • Napa – na pamięć
 • Napafot – na pamięć, na podstawie fotografii
 • NP – nie paliłem papierosów (towarzyszące liczby określają ilość dni lub miesięcy)
 • ost – ostatni
 • P – paliłem papierosy
 • ppc – prawie po ciemku
 • r – razy, rok
 • w.c. – water closet, czyli wyjście do toalety

INICJAŁY OSÓB OBECNYCH PRZY PORTRETOWANIU

 • M.B – Michał Białynicki-Birula
 • M.Ch – Michał Choromański
 • N.S – Nena Stachurska
 • R.M – Rafał Malczewski

/Beata Zgodzińska/