“Słupsk 1945. Miasto Niemców, Sowietów i Polaków” – promocja książki

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
zaprasza na promocję książki

prof. dr. hab. Wojciecha Skóry, prof. zw. UP
z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

pt. „Słupsk 1945. Miasto Niemców, Sowietów i Polaków”

Biały Spichlerz
piątek, 23 czerwca 2023 roku, godzina 17:00

Zapraszamy na promocję książki prof. dr. hab. Wojciecha Skóry, prof. zw. UP „Słupsk 1945. Miasto Niemców, Sowietów i Polaków” mówiącej o powojennych dziejach Słupska. Pierwszy z dwóch tomów został wydany niedawno, drugi zaś ukaże się jesienią bieżącego roku.

Autor podjął się trudnego zadania dotarcia do dokumentów, które umożliwiły przedstawienie dziejów Słupska u schyłku II wojny światowej. W czasie spotkania podzieli się ze słuchaczami informacjami o zbieraniu materiałów źródłowych oraz historycznych odkryciach, których w tym czasie dokonał.

Jak sam pisze „Słupski rok 1945 był przerażający, chyba najgorszy w dziejach miasta. Zetknęli się tam Niemcy, Polacy i czerwonoarmiści. Owocem było głównie cierpienie, śmierć, zniszczenie. Ale były i zalążki nowego życia, początki miasta, jakie obecnie znamy. Wojna – uosabiana przez Sowietów – zabrała Słupsk Niemcom i oddała Polakom. Jest to opis dziejów miasta z trzech perspektyw i próba dyskusji z tymi wizjami. Konfrontacja spojrzeń jest potrzebna, bo pamięci Niemców, czerwonoarmistów i Polaków są w dużej mierze odrębne, zamknięte. Nie przenikają się jak olej i woda. Do rąk czytelnika trafia tom pierwszy opracowania. W drugim zawarte będą wspomnienia ludzi z tych trzech grup, które tworzyły społeczność miasta”.

Temat książki wpisuje się w tematykę wystawy stałej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku „Słupsk. Miasto i ludzie”, na której eksponowane są pamiątki po przedwojennych mieszkańcach miasta i osadnikach przybyłych po wojnie na te tereny.

Prof. dr. hab. Wojciecha Skóry, prof. zw. UP – Dyrektor Instytutu Historii, Kierownik Zakładu Historii XX wieku. Zainteresowania badawcze Profesora koncentrują się na trzech obszarach: dziejach dyplomacji w XX stuleciu, działalności służb specjalnych w pierwszej połowie XX wieku oraz historii najnowszej Pomorza (Zachodniego i Nadwiślańskiego). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (z wyróżnieniem) uzyskał w 1998 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Tego roku otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych”.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2007 roku na Uniwersytecie Szczecińskim. Podstawą była książka „Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność”, Toruń 2006.

Tytuł profesora otrzymał w 2014 roku.

Od 2015 roku członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Polska Akademia Umiejętności, na badania w Londynie).

Wojciech Skóra jest także Wiceprzewodniczącym Rady Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na lata 2022-2026.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Częścik.

Serdecznie zapraszamy.
Wstęp wolny.