WIELKIE POMORZE. RODY i RODZINY – zapisy na międzynarodowe sympozjum

Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Kaszubski oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na dziewiątą edycję międzynarodowego sympozjum Wielkie Pomorze, tym razem pod hasłem Rody i rodziny, które odbędzie się 18-20 października 2023 roku w Słupsku. Dotąd organizowane edycje sympozjum poświęcone były problematyce mitu przestrzeni pomorskiej, tożsamości pomorskiej, kultury artystycznej, problematyce konfesji religijnej, zjawisk socjologicznych, przestrzeni konfliktu i pokoju, dynastii Gryfitów i ostatnio – skandynawskiej obecności kulturowej.

Obecnie zamierzamy zinterpretować znaczenie rodów i rodzin w dziejach i kulturze Pomorza (w obszarze terytorialnym od Królewca do Rostoku), wskazując na postacie najbardziej wybitne i zasłużone. Pragniemy wszakże namysłem objąć także osobowości zapomniane, z różnych powodów przemilczane, na które także warto dzisiaj zwrócić większą uwagę. Ponadto nie chodzi nam jedynie o zajmowanie się jednostkami, ale o rozważanie obecności na Pomorzu rodów i rodzin, po wielekroć zamieszkujących tę krainę kilkaset lat, tworzące skomplikowane związki rodzinne, wyznaniowe czy narodowościowe. Pomorze jest doskonałym przykładem przestrzeni, w której rody i rodziny stawały się niejednolite kulturowe, realizując się w tożsamościach polskich, niemieckich czy kaszubskich, by wymienić choćby te najważniejsze. Można te kwestie omawiać w różnych dyskursach, stąd zaproszenie kierujemy ku literaturoznawcom, historykom, religioznawcom i socjologom, dając otwarte pole do naukowych eksploracji.

W naszych założeniach chcielibyśmy zaprezentować nie tylko dyskurs akademicki, ale i również głosy środowisk pozanaukowych. Stąd nasze Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe mogą się realizować także za pomocą pokazów filmowych, spotkań autorskich, koncertów lub ekspozycji sztuki.

Opłata konferencyjna sympozjum wynosi 400 zł, dla doktorantów 200 zł, dla uczestników zagranicznych 100 Euro. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie i uczestnictwo w imprezach towarzyszących, nie pokrywają natomiast kosztów podróży. Planujemy ogłoszenie drukiem referatów w recenzowanej książce pokonferencyjnej. Na zgłoszenie tematu i krótkiego planu wystąpienia czekamy do końca czerwca 2023 roku pod adresem: danielkalinowski@op.pl

z pozdrowieniami
prof. dr hab. Daniel Kalinowski
tel. cell: +48506286655