Dworek

Najmłodszy i niezabytkowy budynek kompleksu, stylizowany na budowlę szachulcową. Znajdują się w nim muzealna biblioteka oraz biura, w tym sekretariat oraz gabinet Dyrektora.