Czerwony Spichlerz

Budynek nieużywany, wymagający remontu. Zaplanowana jest w nim nowa siedziba dla biblioteki muzealnej, sale edukacyjne, dodatkowe pracownie konserwatorskie oraz magazyny. Muzeum pozyskało środki na remont obiektu. Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę 2024 roku.