Brama Młyńska

W bramie znajdują się pracownie konserwatorskie, które nie są udostępnione do zwiedzania. Jako ciekawostkę dodać należy, że najstarszą częścią muzealnego kompleksu jest niewielki łącznik między Bramą Młyńską a Dworkiem, będący jednocześnie najwyższym fragmentem miejskich murów.