Konkurs Kultura z klasą

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ogłasza IV edycję konkursu

KULTURA Z KLASĄ

Konkurs skierowany jest do grup składających się z uczniów szkół podstawowych lub średnich, tj. klas szkolnych, grup świetlicowych, uczestników zajęć dodatkowych, np. szkolnych kół zainteresowań, drużyn harcerskich itp. oraz nieformalnych grup młodzieżowych wraz z opiekunem.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie Grup do uczestnictwa w proponowanych przez nas i nasze oddziały: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie zajęciach edukacyjnych. Zadanie polega na wzięciu udziału w jak największej ilości różnorakich muzealnych zajęć, za co będą przyznawane punkty. IV edycja konkursu będzie trwała do 27 maja 2024 roku.

Do konkursu można zgłaszać Grupy przez cały okres trwania konkursu poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia. Zgłoszenie może zostać wypełnione przez opiekuna Grupy lub dyrektora placówki, którą reprezentują uczestnicy.

Wypełnioną kartę należy przekazać do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku osobiście, drogą pocztową na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk lub elektroniczną na adres: m.switaj@muzeum.slupsk.pl

Ogłoszenie wyników oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2024 roku. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody finansowe:

• I miejsce – 1 500 zł
• II miejsce – 1 200 zł
• III miejsce – 1 000 zł

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa