Nowe budynki muzealne w Swołowie otwarte

Uroczyste zakończenie projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski” w ramach VIII osi priorytetowej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Muzeum powiększa się właśnie o kolejne dwa nowe (stare) budynki we wsi, o dwie stałe wystawy: “Ludowe rytuały lecznicze na Pomorzu” oraz “Swołowo. Historie (nie)oczywiste.”, a Swołowo zyskuje zabytkową czworoboczną zagrodę wiejską nr 5, gdzie powstała ZAGRODA INICJATYW TWÓRCZYCH dzięki Centrum Kultury Gminy Słupsk.


Projekt zrealizowano we współpracy z:
Gmina Słupsk
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk
Mieczysław Struk
Parafia Bruskowo Wielkie, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Swołowie


Dofinansowano:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pomorskie
Fundusze Europejskie

Dziękujemy pomysłodawcom projektu i wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację!

Dziękujemy wszystkim, bez których projekt nie mógłby być zrealizowany i wszystkim tym, którzy nam kibicowali, wspierali oraz ciężko przy nim pracowali (we wszystkich aspektach).