Nowy zabytek – cynowa misa chrzcielna autorstwa Erdmanna Lauffera z 1671 roku

Nowy zabytek w zbiorach muzeum – cynowa misa chrzcielna autorstwa Erdmanna Lauffera z 1671 roku.

Nasza kolekcja wyrobów cynowych powiększyła się o niezwykle cenny zabytek – cynową misę chrzcielną słupskiego konwisarza Erdmanna Lauffera, wykonaną w 1671 roku. Na dnie misy ukazana jest scena chrztu Chrystusa w Jordanie, w tle widać Jerozolimę. Misa zdobiona jest stylizowanymi kwiatami.
Misa sygnowana jest dwoma znakami mistrza (literami EL i sylwetką ptaka) i jednym znakiem miejskim (herbem); przekątne zewnętrzne sześciobocznego kołnierza mają 53,0-54,7 cm, wysokość wynosi 5,3-5,7 cm.

Kolekcja wyrobów cynowych naszego muzeum liczy ponad 500 obiektów z okresu od końca XVI do XX wieku. Głównie są to wyroby pomorskie, niemieckie, angielskie i francuskie; są też pojedyncze zabytki pochodzące z innych kręgów kulturowych – prawosławnego i dalekowschodniego.
Przykładów cyny XVI- i XVII-wiecznej jest w kolekcji stosunkowo niewiele – niespełna 40. Wyrobów słupskich konwisarzy jest 70 – aż 42 przejęto ze zbiorów Heimatmuseum, 26 pozyskano do 2000 roku, a w tym stuleciu zaledwie 2 – w 2003 i 2007 roku. Wyraźnie widać zatem, że zakupiona w tym roku misa jest naprawdę unikatowym zabytkiem.

Wyroby cynowe eksponowane są na wystawach stałych w słupskim zamku – „Z przeszłości Słupska”, „Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku”, „Przy wspólnym stole, czyli sztućce i akcesoria kulinarne od XVII do XXI wieku”.
Najnowszy nabytek podziwiać można na stałej wystawie sztuki dawnej od piątku, 26 listopada 2021 roku.

Pozyskanie obiektu możliwe było dzięki uzyskaniu dotacji w ramach programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Wniosek oceniany był pod kątem formalnym, merytorycznym i strategicznym – na 100 punktów otrzymał 78,25 (najwyższą ocenę otrzymało Muzeum Gdańska – 83,00). Pełna oficjalna nazwa zadania to: „Zakup cynowej misy chrzcielnej autorstwa Erdmanna Lauffera, z 1671 roku”.

„Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych”.

Na stronie do końca listopada 2024